Monument Schelde Vrij

Beschermd monument van 08-06-1988 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Marnixplaats
Locatie Marnixplaats zonder nummer (Antwerpen)
Alternatieve naam Marnixstandbeeld

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1211.1
  • OA002622

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Monument Schelde Vrij

Marnixplaats zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Centraal op het ronde, gekasseide Marnixplein domineert een twintig meter hoge beeldengroep. Het beeld is een realisatie van Jean-Jacques Winders, die samenwerkte met de beeldhouwers Louis Dupuis, Jaak de Braekeleer en Frans Floris.

Beschrijving

Het monument Schelde Vrij of Marnixstandbeeld is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, artistieke en stedenbouwkundige waarde als volgt werden gemotiveerd: “monumentaal stadbeeld, ontworpen door J.J. Winders en uitgevoerd door de beeldhouwers L. Dupuis, J. De Braekeleer en F. Floris: opgericht in 1883 ter herdenking van de Vrijmaking van de Schelde in 1863. Centraal op de Marnixplaats vormt het beeld de kern van een stervormig stratenpatroon.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000715, Antwerpen-Zuid, advies KCML (1988).

Waarden

Marnixplaats: Marnixstandbeeld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu stedenbouwkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.