Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Administratiegebouwen van de Provincie West-Vlaanderen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 71095   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71095

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Koning Leopold III-laan nr. 41. Oorspronkelijk stond op dit domein het kasteel "Oud Boeverbos" opgetrokken in neogotische stijl. Reeds in 1970 waren er plannen om hier de administratie van de Provincie West-Vlaanderen te vestigen. Het kasteel van 1884 werd afgebroken. In 1974 werd het nieuw complex naar ontwep van architect A. Goddeeris (Marke) en J. De Jaegere (Brussel) bestaande uit eeAanduiding van

Is de vaststelling van

Administratiegebouwen van de Provincie West-Vlaanderen

Koning Leopold III-laan 41 (Brugge)
Koning Leopold III-laan nr. 41. Oorspronkelijk stond op dit domein het kasteel "Oud Boeverbos" opgetrokken in neogotische stijl. Reeds in 1970 waren er plannen om hier de administratie van de Provincie West-Vlaanderen te vestigen. Het kasteel van 1884 werd afgebroken. In 1974 werd het nieuw complex naar ontwep van architect A. Goddeeris (Marke) en J. De Jaegere (Brussel) bestaande uit ee