Administratiegebouwen van de Provincie West-Vlaanderen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Andries
Straat Koning Leopold III-laan
Locatie Koning Leopold III-laan 41, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Andries (adrescontroles: 13-11-2007 - 14-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Andries (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Administratiegebouwen van de Provincie West-Vlaanderen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Koning Leopold III-laan nummer 41. Oorspronkelijk stond op dit domein het kasteel "Oud Boeverbos" opgetrokken in neogotische stijl. Reeds in 1970 waren er plannen om hier de administratie van de Provincie West-Vlaanderen te vestigen. Het kasteel van 1884 werd afgebroken. In 1974 werd het nieuw complex naar ontwep van architect A. Goddeeris (Marke) en J. De Jaegere (Brussel) bestaande uit een hoofdgebouw verbonden met een gang aan een laagbouw in gebruik genomen. Bestaand complex gerenoveerd in 1999-2000 en uitgebreid in 1997 met het nieuw bestuursgebouw naar ontwerp van Groep Planning (Brugge). Voor het nieuw bestuursgebouw aanwezigheid van kunstwerk "Ana-Figurine" van kunstenaar Johan Tahon uit Menen.

Op het domein ook aanwezigheid van een garagecomplex met schrijnwerkerij en ook de Westvlaamse Politieschool met bijhorende schietstand gebouwd in 1986-1987.

  • DEPRAETERE B., VERSTRAETE M., Het nieuwe bestuursgebouw, in West Site, jaargang 3, 1999.
  • KEERSEBILCK G., Kroniek van het Boeverbos. Het Provinciehuis van West-Vlaanderen, in Kroniek van Sint-Andries, nummer 77, 1993, pagina's 21-29.
  • PENNINCK J., Het Boeverbos te Sint-Andries, in Brugs Ommeland, 1974, pagina's 129-132.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koning Leopold III-laan

Koning Leopold III-laan (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.