Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sanctuary Wood Cemetery en gedenkteken voor Keith Rae

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 72237   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72237

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sanctuary Wood Cemetery is gelegen langs de Canadalaan, op een heuvelflank ten westen van het bos. Tegen de voormuur staat het gedenkkruis voor Keith Rae.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sanctuary Wood Cemetery en gedenkteken voor Keith Rae

Canadalaan zonder nummer (Ieper)
Sanctuary Wood Cemetery is gelegen langs de Canadalaan, op een heuvelflank ten westen van het bos. Tegen de voormuur staat het gedenkkruis voor Keith Rae.