Kasteel van Laarne

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Laarne
Deelgemeente Laarne
Straat Eekhoekstraat
Locatie Eekhoekstraat 1, Eekhoekstraat 3, Eekhoekstraat 5, Eekhoekstraat 7 (Laarne)

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

Kasteeldomein van Laarne

Eekhoekstraat 1-7, Laarne (Oost-Vlaanderen)

De kasteelsite omvatonder meer het eigenlijke kasteel en zijn binnenhof met meidoorn en schandpaal; de binnen- en buitengrachten met hun oevers, bruggen en bruggenhoofden; de erekoer met ommuring en zijn portieken en de inkompoort.

Is de omvattende vaststelling van

Bomengroep met opgaande eiken bij Kasteel van Laarne

Eekhoekstraat zonder nummer, Kasteeldreef zonder nummer (Laarne)

Het beboomde perceel tegenover de voorkant van het kasteel, in de hoek Eekhoekstraat en Kasteeldreef, is en nog een restant dat aansloot bij de in de jaren tachtig gerooide eikendreef. De beeldbepalende bomengroep telt negen opgaande zomereiken waarvan de dikste stam een omtrek heeft van 294 cm (2016).

Gemengde dreven bij het Kasteel van Laarne

Mellestraat zonder nummer (Laarne)

De Achterdreef en de Paardedreef getuigen van de vroegere planmatige aanleg van de omgeving van het kasteel (vroeger kasteeldomein) en kunnen aldus tot belangrijke historische componenten van de kasteelsite worden gerekend.

Muurschilderingen in de slotkapel

Eekhoekstraat 5, Laarne (Oost-Vlaanderen)

Muren en gewelven integraal beschilderd, midden 14de eeuw - derde kwart 14de eeuw. Op de onderste zone van de muren is rondom een textielschildering aangebracht. De bovenste zone heeft een rode achtergrond, met gele sjabloonmotieven versierd.

Opgaande eikendreef bij Kasteel van Laarne

Kasteeldreef zonder nummer (Laarne)

Bij de heroriëntatie van de kasteelinkom in de tweede helft van de 17de eeuw werd de brede rechtlijnige Kasteeldreef in de as van de monumentale poort naar het dorpscentrum van Laarne aangelegd. Zo kwam een opvallende visuele verbinding, heden nog met kasseibestrating tot stand tussen het kasteel van de heren van Laarne en de parochiekerk. De Kasteeldreef bestaat uit vijf bomenrijen van recent aangeplante zomereiken met in het midden een voetpad en aan beide zijden in de dreef kasseiwegen. Aan de zuidzijde een brede verbindingsweg naar het dorp toe en langs het noorden een smallere ontsluitingsweg voor de aangelanden. De geslaagde heraanplanting met zomereik vervangt de in de jaren tachtig gerooide eikendreef. In de tussentijd heeft er een paardenkastanjedreef de periode overbrugd. Om veiligheidsredenen werden ze vervangen, een onoordeelkundige begeleidingssnoei had de conditie van de

Vier gekandelaarde lindes op het voorplein van het Kasteel van Laarne

Eekhoekstraat zonder nummer (Laarne)

Op het voorplein van het kasteel van Laarne staan vier lindebomen. De voortuin is netjes verdeeld in vier parterres, de bomen staan telkens in het midden ervan. De bomen hebben verschillende leeftijden, de twee gekandelaarde zomerlindes aan de staatzijde (oosten) zijn even oud. De twee bomen aan de kant van de kasteelgracht (westen) zijn Hollandse lindes. Eén ervan, de meest noordelijke, is een zéér oud gekandelaard exemplaar en de andere is een recente vervanging. Deze boomaanplantingen vormen een geheel en zijn beeldbepalend, het oude exemplaar is hier echter zéér bijzonder en bezit nog erfelijk materiaal uit vervlogen tijden.

Beschrijving

De kasteelsite omvatonder meer het eigenlijke kasteel en zijn binnenhof met meidoorn en schandpaal; de binnen- en buitengrachten met hun oevers, bruggen en bruggenhoofden; de erekoer met ommuring en zijn portieken en de inkompoort.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.