Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

ID: 7756   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7756

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk van Westrem, beschermd als Sint-Laurentiuskerk, nu bekend als Sint-Martinuskerk. Het gebouw is gelegen binnen de als dorpsgezicht beschermde dorpskom van Westrem.Waarden

Kerk van Sint-Laurentius is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

Westremstraat 1 (Wetteren)
Schuin ingeplant ten zuiden van de Dorpsstraat aan het smalle dorpsplein tegenover de pastorie (nummer 60) en met omringend kerkhof gelegen op terp.