Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Massemen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-02-2001 tot heden
ID: 7833   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7833

Beschrijving

De bescherming omvat de restanten van de oude dorpsbebouwing van Massemen, meer bepaald de parochiekerk Sint-Martinus met twee omgevende percelen, waarvan één deels ommuurd, de voormalige dorpsschool, de lindeboom op het dorpsplein en het hoekhuis van het Dorpsplein met de Massemsesteenweg. De parochiekerk werd in 1942 gedeeltelijk (toren en koor) en in 1974 volledig beschermd als monument, de omgeving van de kerk is sinds 1974 een beschermd landschap.


Waarden

De Sint-Martinuskerk te Massemen met omgevend, deels nog ommuurd perceel en met een ten noordoosten erbij aansluitend perceel, en de onmiddellijke omgeving bestaande uit een voormalige dorpsschool, een dorpsplein met lindeboom en een hoekhuis is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de nog bewaard gebleven elementen van de oude dorpsbebouwing in de onmiddellijke nabijheid van de beschermde Sint-Martinuskerk en een als park heraangelegde oude kerkhofsite, van een eeuwenoude lindeboom, van een oude dorpsschool, baksteenbouw met onder andere getoogde vensters, doorlopend tandfries en pilasters, en van een 19de-eeuws hoekpand met bepleisterde gevels en geprofileerde raamomlijstingen, dit alles zeer beeldbepalende elementen in wat nog van de oude dorpskom is overgebleven.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Massemen

Dorpsplein 1, 11-12, zonder nummer (Wetteren)
De bescherming omvat de restanten van de oude dorpsbebouwing van Massemen, meer bepaald de parochiekerk Sint-Martinus met twee omgevende percelen, waarvan één deels ommuurd, de voormalige dorpsschool, de lindeboom op het dorpsplein en het hoekhuis van het Dorpsplein met de Massemsesteenweg.

Is de omvattende bescherming van

Dorpscafé

Dorpsplein 12 (Wetteren)
Café, thans genaamd "De Plaetse". Hoekgebouw met de Massemsesteenweg met voorgevel uitziend op het Dorpsplein.


Gemeenteschool van Massemen met schoolhuis

Dorpsplein 1 (Wetteren)
Voormalige gemeenteschool met schoolhuis, van 1956 tot de fusie ook gemeentehuis, thans gemeentelijke bibliotheek en tekenacademie. Op de hoek met de Massemsesteenweg aan het dorpsplein van Massemen ingeplant.


Knotlinde op het dorpsplein van Massemen

Dorpsplein zonder nummer (Wetteren)
De eeuwenoude knotlinde (Tilia x europaea) bevindt zich ten zuidoosten van de parochiekerk Sint-Martinus op het dorpsplein van Massemen. De boom heeft een stamomtrek van 7,19 m. Sinds de heraanleg van het plein staat de boom enigszins geïsoleerd op een vluchtheuvel met wat lage begroeiing rondom. De linde vormt nog één van de beeldbepalende elementen van de oude dorpskom.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein zonder nummer (Wetteren)
Georiënteerde dorpskerk voorheen met omringend ommuurd kerkhof, ingeplant aan de zuidwestzijde van het landelijke dorpsplein, thans met tegenover de westgevel liggend kerkhof aangelegd in 1949-1950.