Beschermd monument

Stadhuis Eeklo

Beschermd monument van 04-11-1943 tot heden

ID
8025
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8025

Besluiten

Stadhuis Eeklo
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-1943  ID: 93

Beschrijving

Het stadhuis van Eeklo is beschermd als monument.Waarden

Het stadhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis Eeklo

Markt 34 (Eeklo)
Oud schepenhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl opgetrokken in 1650-1654. Restauratie en uitbreiding met administratieve vleugel en belfort in aangepaste neotraditionele stijl in 1930-1932, naar ontwerp van architect Amand Robert Janssens, uitgevoerd door aannemer Edouard Heene en zonen.