Persoon

Sinia, Oscar

ID
6693
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6693

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Alexianenklooster - Sint-Amanduscollege

Ingelandgat 34, Oude Houtlei 13A-H, Sint-Michielsstraat 13A-B, Watergraafstraat 2-4, 10 (Gent)
Sinds de eerste helft van de veertiende eeuw verbleef de broedergemeenschap van de Alexianen aan de Houtlei. In 1863 werden hun kloostergebouwen door de broeders van de Christelijke Scholen omgevormd tot Sint-Amanduscollege. Het complex, dat begin 21ste eeuw grotendeels door het aanpalende Sint-Lucasinstituut is overgenomen, bestaat uit een belangrijke 17de-eeuwse bouwfase met de kapel en een barok poortje, neogotische gebouwen uit de periode 1863-1914 en een contrasterende modernistische bouwfase van 1959-1963 naar ontwerp van architect Pierre Pauwels.


Belfort-Lakenhal

Grote Markt 34, Sint-Maartensplein 1-3 (Ieper)
Het voorheen commerciële en administratieve complex tussen Grote Markt en Sint-Maartensplein - het voormalige kerkhof en kerk - biedt een unieke en geïntegreerde combinatie van Belfort-Lakenhal en bovendien Stadhuis.


Decanale kerk Sint-Niklaas

Sint-Niklaasstraat (Diksmuide)
De kerk wordt onder leiding van architect Jozef Viérin in 1923-25 naar vooroorlogs model heropgebouwd. Op 27 mei 1940, één dag voor de capitulatie, bombardeerden de Duitsers Diksmuide met brandbommen, waarbij de kerk praktisch volledig uitbrandde. De daaropvolgende restauratiewerken werden uitgevoerd onder leiding van architecten Jozef en Luc Viérin, Ten westen, pleintje met twee 14de-eeuwse kraagstenen afkomstig uit de vooroorlogse kerk.


Gemeentehuis Assenede

Markt 4 (Assenede)
Imposante laatclassicistische constructie, oorspronkelijk gebouwd als Landhuis of schepenhuis van het Ambacht Assenede in 1771. Voorbouw van vier traveeën en twee bouwlagen met attiek onder leien schilddak met sierlijke houten vierkant klokkentoren met koperen klokdakje en windwijzer.


Gerechtsgebouw

Justitieplein 2 (Dendermonde)
Het huidige indrukwekkende gerechtsgebouw werd gebouwd tussen 1923 en 1927 naar de plans van architect Valentin Vaerwyck. Het is opgetrokken in expressionistische baksteenarchitectuur met verwerking van historiserende elementen uit verschillende stijl- en bouwperioden en gecombineerd tot een eclectisch geheel. De decoratieve sculpturen in de voorgevel, in de wandelzaal en in de zittingzaal zijn van de Gentse beeldhouwers Oscar Sinia en Geo Verbanck.


Heilige Grafkapel

Lange Violettestraat (Gent)
Kleine kapel, gedateerd 1662 in een cartouche op de voorgevel. Opgetrokken ter vervanging van een oudere en grotere kapel in de nabijheid van de ingangspoort van het Klein Begijnhof. Baksteenbouw op een hoge plint van natuursteen, onder een zadeldakje, met voorpuntgevel van Balegemse zandsteen in barokstijl.


Instituut Mariagaard

Oosterzelesteenweg 80 (Wetteren)
Achterin gelegen gebouwencomplexen in regionalistische stijl met grote begraasde voortuinen met 3 verscholen schuilkelders. Langgestrekt hoofdgebouw, de oorspronkelijke landbouwschool voor jongens van 1922, opgetrokken op U-vormige plattegrond, oorspronkelijk met volledig symmetrische aanleg met korte midden- en lange zijvleugels aan de westzijde. Ten oosten van het hoofdgebouw is het vroegere complex van de middelbare landbouwhuishoudschool voor meisjes uit 1921 gelegen. Kapel, gebouwd in 1921-22, in 1943 omgebouwd tot turnzaal en in 1946 opnieuw als kapel ingericht.


Kartuizerklooster

Fratersplein 9, 9A, Groenebriel 3 (Gent)
Het klooster Sint-Jan in Eremo werd gesticht in 1456 door de fraters van de Derde Orde van Sint-Franciscus. In de 17de eeuw werd het klooster hersteld en uitgebreid: onder prior Justus de Nokere (1651-1661) werd onder andere een nieuwe kapel gebouwd en een afzonderlijke woning voor de prior. In 1797 richtte Lieven Bauwens in het klooster tijdelijk een katoenspinnerij in. In de 19de en 20ste eeuw ondergingen de gebouwen aanpassingen. In 1907 werd aan Groenebriel naar ontwerp van architect V. Vaerewyck een woning gebouwd voor de geestelijke directeur. De huidige plattegrond van het klooster vertoont een ommuurd domein met een in twee verdeelde rechthoekige binnenplaats. Deze binnenplaats is aan noordzijde begrensd door een U-vormig complex. Volgende gebouwen bevatten de oude kern van het voormalige kartuizerklooster: de voormalige woning van de prior, de verbindingsvleugel met de kapel en de kapel.


Kasselrijhuis

Hoogstraat 30 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk was het Kasselrijhuis de zetel en de vergaderzaal van de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de kasselrij Oudenaarde. Na de Franse Revolutie werd de kasselrij opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw. Het geheel bestaat uit drie verschillende bouwfasen; het oudste deel links werd gebouwd in de 16de eeuw in een eenvoudige renaissancestijl, het middendeel met jaartal 1702 is in Lodewijk XIV-stijl opgetrokken en het rechterdeel werd toegevoegd in 1906. Momenteel is het de thuisbasis voor het Sint-Bernarduscollege.


Kasteel van Moerzeke

Kasteellaan 1 (Hamme)
Het kasteeldomein bewaart duidelijk een aantal elementen teruggaand op de kasteelsite uit de tweede helft van de 18de eeuw waaronder: de ruime rechthoekige omgrachting waarbinnen de gebouwen en een deel van het kasteelpark gelegen zijn, met toegangsbrug over de noordelijke walgracht.


Kloosterkerk van de paters redemptoristen

Voskenslaan 58 (Gent)
In 1927 bouwden de paters redemptoristen een eigen klooster met kerk als vaste uitvalsbasis voor hun predikingen in het Gentse. Architect Carlos Malfait, die in de parochie woonde, ontwierp de gebouwen in neoromaanse stijl. Het klooster is inmiddels gesloopt.


Oorlogsgedenkteken met Heilig Hartbeeld

Pachtersstraat (Geraardsbergen)
Oorlogsgedenkteken, opgericht in 1920, gelegen op de flank van de Oudenberg, uitkijkend over de stad. Het ontwerp werd toevertrouwd aan de Gentse beeldhouwer Oscar Sinia in samenwerking met de eveneens Gentse architect Valentin Vaerwyck.


Oorlogsmonument

Kasteelstraat (Assenede)
Oorlogsmonument, ingehuldigd op 4 juli 1920, Het gemeentebestuur koos uit de ingezonden ontwerpen voor het beeld van kunstenaar Louis Willems uit Zelzate. De stenen soldatenfiguur op hoge vierkante arduinen sokkel werd door de Duitsers vernield in 1944. In 1945 werd het monument aangepast, zonder reconstructie van het beeld.


Oorlogsmonument ontworpen door Valentin Vaerwyck

Sint-Martensstraat (Ronse)
Het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck werd op 3 juni 1923 onthuld. Het beeldhouwwerk werd uitgevoerd door Godried Devreese uit Schaarbeek en Oscar Sinia, de aannemer was Bruxelman uit Ledeberg.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt (Ruiselede)
Georiënteerde kerk hoofdzakelijk gerealiseerd in de 17de en 18de eeuw maar met enkele muurresten uit de romaanse periode en met uitbreiding en westtoren van 1872-1874. Aan de zuidzijde met parkaanleg en oorlogsmonument van 1923. Aan noordzijde met parking en beeld van het Heilig Hart opgericht in 1937.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Marktplein (Evergem)
Eerste parochiekerk vermoedelijk uit de 13de eeuw; meermaals vernield, hersteld en vergroot. In 1940 werd de kerk gedynamiteerd en hersteld, doch in 1951 werd de kerk met uitzondering van het koor afgebroken tot op 3 meter hoogte. In 1953 heropbouw naar ontwerp van architecten Henri Vaerwyck-Suys en Raymond Vaerwyck. Moderne bakstenen kerk van acht traveeën onder zadeldak met hoge vierkante westtoren.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Oude Bareel

Antwerpsesteenweg (Gent)
De parochiekerk werd opgetrokken in 1930 en is een moderne gele baksteenbouw in versoberde traditionele stijl met art deco-invloeden naar ontwerp van Valentin Vaerwijck. Ze wordt omgeven door groenaanleg eveneens ontworpen door Valentin Vaerwyck.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans

Floraplein 9 (Merelbeke)
Moderne driebeukige kerk met noordelijke toren gebouwd in 1954 naar ontwerp van architect J. Loontjens. Vrij strak en geometriserend gebouw van gele baksteen onder leien zadeldaken, met reminiscenties aan de gotische kerkbouw.


Parochiekerk Sint-Aldegonde

Dorpsstraat (Sint-Martens-Latem)
Pseudohallenkerk uit de eerste helft van de 19de eeuw van vijf traveeën met drie beuken onder één zadeldak met gedeeltelijk uitspringende vierkante westtoren met flankeertorentjes, achthoekige klokkenkamer en naaldspitsbekroning. In het oosten iets smaller koor met driezijdige apsis en twee sacristieën. Huidig uitzicht van na de verbouwings- en herstellingswerken van 1912. Omringend kerkhof, afgesloten door ijzeren hekken tussen gewitte bakstenen pijlers.


Parochiekerk Sint-Anna

Sint-Annaplein 46A (Gent)
Eclectische parochiekerk opgericht in het zuiden van het toen pas aangelegde Sint-Annaplein. In 1853 eerstesteenlegging, inwijding van de de nog niet voltooide kerk in 1869. De eerste, oorspronkelijke plannen van de stadsarchitect L. Roelandt werden aangepast en zijn in vereenvoudigde vorm terug te vinden in de definitieve plannen van J. Van Hoecke.


Parochiekerk Sint-Egidius

Frans Van Schoorstraat (Dendermonde)
Driebeukige basilicale neogotische kerk uit 1907 met een naar het zuidwesten gericht koor een en iets uitspringende vierkante noordoosttoren boven de voorgevel. Het ontwerp is van de Gentse architect Henri Vaerwyck. Het in neogotische stijl uitgevoerde interieur dateert constructief uit 1903-1906 en vormt een harmonieus geheel met de art-decogetinte inbreng uit 1923-24.


Parochiekerk Sint-Gummarus

Kardinaal Mercierplein (Lier)
Georiënteerde kruisbasiliek in Brabantse hooggotiek. Eén der gaafste voorbeelden van deze stijl, voornamelijk wat de binnenordonnantie betreft.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Grote Markt 71A (Zelzate)
Neogotische constructie, van 1875 door de Gentse architect Edmond de Perre-Montigny, herstellingswerken in 1920 en 1950-52, restauratiewerken aan binnen- en buitenzijde in 1995.


Parochiekerk Sint-Laurentius met kerkhof

Poeseledorp 1A (Deinze)
Kerk heropgebouwd naar ontwerp van J.-A. Clarysse in 1850, voltooid in 1852 met omringend omhaagd kerkhof. Op het kerkhof voornamelijk graftekens uit het interbellum en de naoorlogse periode.


Parochiekerk Sint-Maarten en bijhorend klooster

Vandenpeereboomplein 59 (Ieper)
Volgens overleveringen teruggaand op de eerste Onze-Lieve-Vrouwe- of Sint-Andrieskapel op deze plaats, vanaf 1012 toegewijd aan Sint-Maarten. In de loop van de 13de en 14de eeuw verkreeg zij een gotisch uitzicht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte de kerk volledig vernield. Reeds in 1922 startte de Ieperse stadsarchitect Jules Coomans met de wederopbouw van de kerk. Het interieur van de kerk heeft een heel correcte reconstructie gekend. Enkel de dekenkapel werd niet opnieuw opgebouwd. De kerk werd uiteindelijk op 15 juli 1930 ingewijd, met een torenspits van 100 meter. In de kerk refereren heel wat elementen en gedenktekens naar de Eerste Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Martinus

Einde Were 2 (Gent)
De Sint-Martinusparochie is bekend als één der oudste parochies van Gent, gesticht in de 10de eeuw. De vroegste elementen in de huidige kerk dateren slechts uit het laatste kwart van de 12de eeuw. Belangrijke verbouwingswerken in de eerste helft van de 16e eeuw. Na grote vernieling door de beeldenstormers in 1577-78, geleidelijke wederopbouw in de loop van de 17de eeuw. Grondige restauraties in 1903-1907 onder leiding van architect Modeste De Noyette. De huidige plattegrond vertoont een hallenkerk met drie gelijke beuken van vijf traveeën, een kruisingstoren en niet-uitspringende transepten.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp (Hamme)
Noord-zuid georiënteerde parochiekerk Sint-Martinus ingeplant ten zuiden van het dorpsplein, aan drie zijden omgeven door het deels ommuurde en omhaagde gedesaffecteerde kerkhof.


Parochiekerk Sint-Niklaas met kerkhof

Pastoriestraat 5 (Deinze)
Parochiekerk, ingeplant in ommuurd en omhaagd kerkhof. Pseudobasilicale kruiskerk circa 1731 nagenoeg volledig heropgebouwd met een driebeukig schip van drie traveeën met iets uitspringend transept, vierkante westtoren op de zuidwesthoek, koor met rechte afsluiting. Oudste gedeelten uit breuksteen in noordelijke transeptarm en koor kunnen opklimmen tot de eerste helft van de 13de eeuw. De stenen kapelletjes van de ommegang van de Bebloede Kolom, gesticht in 1724, werden in 1933 vervangen door vijf staties in hardsteen door Oscar Sinia. Op het kerkhof een collectie graftekens uit de 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Pieter en Sint-Martinus

Markt (Assenede)
Kerk met rechthoekige plattegrond van een hallenkerk met drie gelijke beuken van vier traveeën, niet uitspringend transept met kruisingstoren op vierkante basis en drie gelijke koren met rechte sluiting.. De oudste delen van de huidige kerk in Doornikse kalksteen zijn nog de achthoekige kruisingstoren op vierkante basis, de kruisbeuk en het koor in romaanse stijl van circa 1200. De gotische zijkoren dateren vermoedelijk uit de 14de eeuw.


Parochiekerk Sint-Pieters-Buiten

Sint-Pietersaalststraat 84 (Gent)
De parochiekerk Sint-Pieters-Buiten werd opgericht in 1856 naar ontwerp van J.B. Boterdaele en tussen 1934 en 1937 uitgebreid en vernieuwd in modernistische stijl door Valentin Vaerwyck.


Parochiekerk Sint-Vedastus

Oudstrijdersstraat 111 (Oudenaarde)
In oorsprong oudste bidplaats van de vroegmiddeleeuwse villa Ehinham, domein gelegen op Ename en Nederename en aldus moederkerk van de drie kerken die in de 10de tot 11de eeuw binnen het domein werden opgericht. De aanvankelijk kleine eenbeukige romaanse kerk zou al voor 973 opgericht zijn. Toevoeging van gotische westtoren in de 14de tot 15de eeuw. In 1939 echter werd de kerk aanzienlijk vergroot in neoromaanse stijl volgens plannen van architect H. Valcke van 1937 en sindsdien omgekeerd georiënteerd. Voorheen kleiner ovaalvormig ommuurd kerkhof. Calvariekapel achterin het kerkhof deel uitmakend van de kerkhofmuur.


Pastorie van de Sint-Jacobsparochie met tuin

Steendam 11 (Gent)
De pastorie van Sint-Jacob werd in 1952 deels afgebroken en heropgebouwd naar plannen van Valentin Vaerwyck en Jean Hebbelynck, met recuperatie van bestaande elementen zoals de barokke, 18de-eeuwse deuromlijsting. Aansluitende tuin.


Postgebouw

Graslei 15-16, Korenmarkt 16, 16A, Pakhuisstraat 2 (Gent)
Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier. Als bouwstijl werd gekozen voor de laatgotische stijl of Brabantse gotiek terwijl er ook renaissancekenmerken aanwezig zijn. Deze vormentaal werd gecombineerd met meerdere moderne bouwprocedés en eigentijdse materialen.


Sint-Laurens Instituut

Patronagestraat 51-52 (Zelzate)
Klooster en scholencomplex, opgericht in 1920 naar ontwerp van A. Van de Vijver, uitbreidingen in de daaropvolgende jaren en in 1981 werden oude lagere schoolgebouwen vervangen door nieuwbouw naar ontwerp van architect A. Lefebure.


Stadhuis Eeklo

Markt 34 (Eeklo)
Oud schepenhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl opgetrokken in 1650-1654. Restauratie en uitbreiding met administratieve vleugel en belfort in aangepaste neotraditionele stijl in 1930-1932, naar ontwerp van architect Amand Robert Janssens, uitgevoerd door aannemer Edouard Heene en zonen.

Uitvoerder van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw in de Wijngaard

Veerledorp (Laakdal)
Op een verhevenheid gelegen en georiënteerde driebeukige kruisbasiliek in neogotische en gotische stijl aansluitend bij de Kempische gotiek en de Demergotiek.


Parochiekerk Sint-Ludgerus

Markt (Zele)
De barokke parochiekerk Sint-Ludgeruskerk uit het einde van de 17de-begin 18de eeuw, is opgetrokken van baksteen met een parement van okerkleurige Ledische kalkzandsteen, met behoud van elementen van de gotische kerk, opgetrokken in grijze kalkzandsteen van Gobertange.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Hansbekedorp 15 (Deinze)
De oorspronkelijke kerk werd in 1789-93 geheel heropgebouwd naar ontwerp van architect Frans Drieghe. Sacristieën en koor gebouwd in 1872 naar ontwerp van J.B. Boterdaele. Na de vernieling van 1918 werd de toren heropgebouwd en de gevelopstanden aangepast en verfraaid in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van Valentin Vaerwyck in 1922-23.

Opdrachtgever van

Villa Rusthave

Rembrandtlaan 12 (De Haan)
Villa, samen met de nummers 10 tot 19 gebouwd in de traditionele landelijke stijl naar "Vlaams" concept tussen 1924-1927 naar een ontwerp van architect Valentin Vaerwyck (Gent); huidige woning, in de geveltop gedateerd "1926", gebouwd voor zijn vriend Oscar Sinia.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sinia [online], https://id.erfgoed.net/personen/6693 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.