Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Elisabeth

Beschermd monument van 29-11-1943 tot heden
ID: 8309   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8309

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-1943  ID: 97

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Elisabethkerk in het geheel (gebouw).


Waarden

De Sint-Elisabethkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Elisabeth

Begijnhofdries zonder nummer (Gent)
In 1242 kreeg gravin Johanna van de Schepenen van Gent een stuk grond ter vestiging van een begijnhof; de abt van Sint-Baafs stemt toe er een kapel op te richten. De Doornikse zuilen van de huidige kerk zijn vermoedelijke getuigen van deze eerste bouwfase doch uitbreiding van de kerk in de 17e eeuw met twee belangrijke bouwfasen (1636-1641 en 1682-1684).