Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Serpentstraat

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 14-10-1980 tot heden

ID: 8836   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8836

Besluiten

Deel van straat
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 14-10-1980  ID: 1522

Beschrijving

De Serpentstraat is beschermd als stadsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De Serpentstraat is beschermd als stadsgezicht omwille van de historische waarde, gezien het grote aantal architecturaal en kunsthistorisch belangrijke woningen, gaande van traditionele 16de-eeuwse tot 18de-eeuwse bepleisterde gevels."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000615, Serpentstraat (S.N., 1980).


Waarden

De Serpentstraat is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Serpentstraat 5 (Gent)
Enkelhuis met drie traveeën en drie bouwlagen, afgewolfd dak (pannen), vermoedelijk eertijds een trapgevel, volgens bouwaanvraag van 1728, aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Serpentstraat 11 (Gent)
Burgerhuis met drie traveeën en drie bouwlagen, vermoedelijk oorspronkelijk een Lodewijk XVI-gevel van twee bouwlagen met klokgevel volgens bouwaanvraag van 1770, aangepast als lijstgevel van drie bouwlagen in de 19de eeuw.


Burgerhuis De Voet

Serpentstraat 26 (Gent)
Bepleisterde rococogevel met vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pseudo-mansardedak (pannen), op de borstwering gedateerd 1750 (zie bouwaanvraag).


Burgerhuis met trapgevel

Serpentstraat 3 (Gent)
Gerestaureerde trapgevel (6 treden en topstuk) van vier traveeën en drie bouwlagen.


Hoekhuis

Vrijdagmarkt 38 (Gent)
Hoekhuis met drie bouwlagen onder een zadeldak (pannen), volgens de bouwaanvraag daterend van 1777. Bepleisterde voor- en zijgevels in classicistische stijl.


Hoekhuis

Kammerstraat 2 (Gent)
Hoekhuis met de Serpentstraat, met twee bouwlagen en vijf traveeën brede voorgevel met klokgevel en bekronend driehoekig fronton, onder zadeldak (pannen) volgens archiefstukken gedateerd 1717.


Stadswoning

Serpentstraat zonder nummer (Gent)
Oorspronkelijk een trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen, opgetrokken uit baksteen.


Stadswoning

Serpentstraat 8-10, 18 (Gent)
De stadswoning betreft een dwarshuis van twee bouwlagen afgedekt met een zadeldak (pannen), en gaat terug tot de eerste helft van de 17de eeuw.


Stadswoning

Serpentstraat 7 (Gent)
Diephuis met drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen). Bepleisterde klokgevel op arduinen plint, uit de eerste helft van de 18de eeuw.


Stadswoning

Serpentstraat 13 (Gent)
Verankerde en bepleisterde lijstgevel met vier traveeën en drie en een halve bouwlaag. Negentiende eeuwse ordonnantie doch oudere (achttiende eeuwse) kern. Rechthoekige vensters met doorgetrokken onderdorpels, op de tweede bouwlaag met ijzeren leuningen. Later toegevoegde halve-verdieping.


Stadswoning

Serpentstraat 15 (Gent)
Diephuis met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (pannen). Vermoedelijk een topgevel uit de 16de eeuw aangepast tot lijstgevel in de loop van de 19de eeuw.


Stadswoning

Serpentstraat 17 (Gent)
Woning met verhoogde halsgevel vermoedelijk daterend van 1708 (zie bouwaanvraag). Bak- en zandsteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen.


Stadswoning met lijstgevel

Serpentstraat 9 (Gent)
Bepleisterde lijstgevel van twee traveeën en vier bouwlagen uit de 19de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Serpentstraat 20 (Gent)
De stadswoning van twee bouwlagen is afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen), en gaat terug tot de eerste helft van de 17de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Serpentstraat 22-24 (Gent)
Trapgevel (7 treden + topstuk) van vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen). Traditionele bak- en zandsteenbouw uit de 17de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Serpentstraat 26A (Gent)
Bepleisterde trapgevel (6 treden + topstuk) met drie traveeën en twee bouwlagen volgens archiefstukken daterend van 1731.