Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Serpentstraat

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8836
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8836

Besluiten

Deel van straat
definitieve beschermingsbesluiten: 14-10-1980  ID: 1522

Beschrijving

De Serpentstraat is beschermd als stadsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De Serpentstraat is beschermd als stadsgezicht omwille van de historische waarde, gezien het grote aantal architecturaal en kunsthistorisch belangrijke woningen, gaande van traditionele 16de-eeuwse tot 18de-eeuwse bepleisterde gevels."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000615, Serpentstraat (S.N., 1980).


Waarden

De Serpentstraat is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Serpentstraat 11, 11A (Gent)
Burgerhuis met drie traveeën en drie bouwlagen, vermoedelijk oorspronkelijk een Lodewijk XVI-gevel van twee bouwlagen met klokgevel volgens bouwaanvraag van 1770, aangepast als lijstgevel van drie bouwlagen in de 19de eeuw. Houten winkelpui afgelijnd door een kroonlijst.


Burgerhuis

Serpentstraat 5 (Gent)
Enkelhuis met drie traveeën en drie bouwlagen, afgewolfd dak, vermoedelijk eertijds een trapgevel, volgens bouwaanvraag van 1728, aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Burgerhuis De Voet

Serpentstraat 26, 26A (Gent)
Burgerhuis met bepleisterde rococogevel met vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pseudomansardedak, op de borstwering gedateerd 1750. Houten winkelpui uit de 19de eeuw.


Burgerhuis met trapgevel

Serpentstraat 3 (Gent)
Burgerhuis met gerestaureerde trapgevel met 6 treden en topstuk, van vier traveeën en drie bouwlagen.


Hoekhuis

Vrijdagmarkt 38 (Gent)
Hoekhuis met drie bouwlagen onder een zadeldak, volgens de bouwaanvraag daterend van 1777, met bepleisterde voor- en zijgevels in classicistische stijl.


Hoekhuis

Kammerstraat 2 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen en vijf traveeën brede voorgevel met klokgevel en bekronend driehoekig fronton, volgens archiefstukken gedateerd 1717. Negen traveeën brede zijgevel in de Serpentstraat.


Stadswoning

Serpentstraat 4-6 (Gent)
Gedeeltelijk bewaard huis uit de 17de eeuw. Oorspronkelijk een trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen, opgetrokken uit baksteen. Houten winkelpui.


Stadswoning

Serpentstraat 8-18 (Gent)
De stadswoning betreft een dwarshuis van twee bouwlagen afgedekt met een zadeldak, en gaat terug tot de eerste helft van de 17de eeuw. Op de begane grond zijn de drie rechtertraveeën in de tweede helft van de 19de eeuw verbouwd tot houten winkelpui met centrale deur. De achtergevel is een puntgevel.


Stadswoning

Serpentstraat 7 (Gent)
Diephuis met drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Bepleisterde klokgevel op arduinen plint, uit de eerste helft van de 18de eeuw. Houten winkelpui uit de 19de eeuw.


Stadswoning

Serpentstraat 13 (Gent)
Verankerde en bepleisterde lijstgevel met vier traveeën en drie en een halve bouwlaag. 19de-eeuwse ordonnantie doch oudere, 18de-eeuwse kern.


Stadswoning

Serpentstraat 15 (Gent)
Diephuis met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak. Vermoedelijk een topgevel uit de 16de eeuw aangepast tot lijstgevel in de loop van de 19de eeuw. Houten winkelpui uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Stadswoning

Serpentstraat 17 (Gent)
Woning met verhoogde halsgevel vermoedelijk daterend van 1708. Bak- en zandsteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen.


Stadswoning met lijstgevel

Serpentstraat 9 (Gent)
Stadswoning met bepleisterde lijstgevel van twee traveeën en vier bouwlagen uit de 19de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Serpentstraat 20 (Gent)
De stadswoning van twee bouwlagen is afgedekt met een zadeldak, en gaat terug tot de eerste helft van de 17de eeuw. De voorgevel is een bakstenen trapgevel – gebouwd ter vervanging van een oorspronkelijk houten gevel - van vier traveeën en twee bouwlagen in bak- en zandsteenbouw. De achtergevel is een bakstenen tuitgevel.


Stadswoning met trapgevel

Serpentstraat 22-24, 22A-B (Gent)
Trapgevel met 7 treden en een topstuk, van vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Traditionele bak- en zandsteenbouw uit de 17de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Serpentstraat 28 (Gent)
Stadswoning met bepleisterde trapgevel van 6 treden en een topstuk, met drie traveeën en twee bouwlagen volgens archiefstukken daterend van 1731. Aanbouw verbonden met de trapgevel door de winkelpui. Bepleisterde lijstgevel, oorspronkelijk een trapgevel aangepast tot lijstgevel in de loop van de 19de eeuw.