Stadswoning met trapgevel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Serpentstraat
Locatie Serpentstraat 20, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning met trapgevel

Deze bescherming is geldig sinds 26-03-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning met trapgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Serpentstraat

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De stadswoning van twee bouwlagen is afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen), en gaat terug tot de eerste helft van de 17de eeuw. De voorgevel is een bakstenen trapgevel – gebouwd ter vervanging van een oorspronkelijk houten gevel - van vier traveeën en twee bouwlagen in bak- en zandsteenbouw met kruisvensters, bogen en horizontale lijsten.

Op de begane grond zijn de drie linkertraveeën verbouwd tot houten winkelpui. De pui is overspannen met een bogenrij voorzien van verdiepte velden. De verdieping is over de gehele breedte opengewerkt met vier gekoppelde kruisvensters met kwartholprofilering. Op verscheidene plaatsen zijn nog de duimen van de buitenluiken zichtbaar. De latei is geprofileerd en als waterlijst over de gehele breedte van de gevel doorgetrokken. De vier vensters worden bekroond door zandstenen bogen met blinde boogvelden.

De geveltop heeft twee oorspronkelijk gedeelde vensteropeningen, elk bekroond met een rondboog en blind boogveld. In de top klimt de waterlijst langs de rechtstanden van het zoldervenster omhoog. In de vernieuwde top bevinden zich nog een blinde omlijste oculus en sporen van cartouches.

De achtergevel is een bakstenen tuitgevel. De oorspronkelijke inwendige indeling van het huis is gewijzigd. Het huis is volledig onderkelderd. Aan de straatzijde bevindt zich een kelder met kruisgewelf met rechts een trap naar de straat toe. Achteraan zijn de kelders afgedekt met troggewelven.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, dossiernummer DO000413, Serpentstraat 4, bouwhistorisch onderzoek (J.P. Esther, 1976).
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Serpentstraat

Serpentstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.