Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Beschermd monument van 18-09-1981 tot heden
ID: 9142   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9142

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, kapel en dorpskom van Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 18-09-1981  ID: 1690

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument. Het betreft de uitbreiding van een eerdere bescherming. In 1936 werd immers reeds de toren beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de kerk als volgt gemotiveerd: "als bakstenen 18de-eeuwse verbouwing van een in kern 13de-eeuwse kerk waarvan de toren nog karakteristiek is voor de vroeggotische baksteenarchitectuur in het noordelijk gedeelte van de provincie."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000665, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (zie 0018) (S.N., 1981)

Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (uitbreiding van het koninklijk besluit van 28 december 1936) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)
De huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw met heroriƫntering van de kerk in 1788. Witgeschilderde bakstenen gotische kruisingstoren, vermoedelijk daterend uit de 13de eeuw.