Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Beschermd monument van 18-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Voorstraat
Locatie Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43007/107.1
  • 4.01/43007/138.1
  • OO001694

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Voorstraat zonder nummer, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

De huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw met heroriëntering van de kerk in 1788. Witgeschilderde bakstenen gotische kruisingstoren, vermoedelijk daterend uit de 13de eeuw.

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument. Het betreft de uitbreiding van een eerdere bescherming. In 1936 werd immers reeds de toren beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de kerk als volgt gemotiveerd: "als bakstenen 18de-eeuwse verbouwing van een in kern 13de-eeuwse kerk waarvan de toren nog karakteristiek is voor de vroeggotische baksteenarchitectuur in het noordelijk gedeelte van de provincie."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000665, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (zie 0018) (S.N., 1981)

Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (uitbreiding van het koninklijk besluit van 28 december 1936) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.