Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 94621   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94621

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw met heroriëntering van de kerk in 1788. Witgeschilderde bakstenen gotische kruisingstoren, vermoedelijk daterend uit de 13de eeuw.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)
De huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw met heroriëntering van de kerk in 1788. Witgeschilderde bakstenen gotische kruisingstoren, vermoedelijk daterend uit de 13de eeuw.

Is de omvattende vaststelling van

Gekandelaarde leilindes kerkhof Kaprijke

Plein zonder nummer, Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)
In oorsprong geleide lindenrijen, nu gekandelaard, omringen het kerkhof en voorzien voor de bezoekers in een lommerrijke zomerse wandeling.


Twee opgaande beuken bij calvarie Sint-Egidiuskerk

Voorstraat zn (Kaprijke)
Twee opgaande beuken flankeren het calvariekruis aan de noordkant van de kerk. De beuken zijn hoog uitgegroeid en hebben bijgevolg een beeldbepalend voorkomen.