Parochiekerk Heilig Hart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Antwerpsesteenweg
Locatie Antwerpsesteenweg 78, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Heilig Hart

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Parochiekerk Heilig Hart

Deze bescherming is geldig sinds 24-10-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Moderne zaalkerk met transeptachtige uitbouwen onder platte daken, opgetrokken uit baksteen, in 1938-1939, naar ontwerp van F. Van Reeth.

Eenvoudige constructie, gekarakteriseerd door verspringende rechthoekige gevelvlakken en volumes en dominerende horizontale lijnen, contrasterend met de rijzige toren. De klassieke plattegrond ontvouwt een basilicale kerk met aangebouwde westtoren; schip van vier traveeën, transept met uitspringende transeptarmen van één travee en koor met vijfzijdige sluiting. Voorgevel met bekleding van gele baksteen, gemarkeerd door halfverheven beeldhouwwerk van de hand van Karel Aubroeck, met de voorstelling van "De Goede Herder". Flankerende toren met monumentaal kruis.

Sober interieur met driebeukig schip en geometrisch lijnenspel; vlakke overwelving met caissons. Koor met sterk verhoogde vloer.

Mobilair. Orgel door G. D'Hondt (1951). Glasramen van J. Huet (tweede of derde kwart van de 20ste eeuw).

  • Openbare Werken Lier, Oude plans nummer 37.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Lier, Brussel, 1975, p. 30.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpsesteenweg

Antwerpsesteenweg (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.