erfgoedobject

Parochiekerk Heilig Hart

bouwkundig element
ID: 10062   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10062

Juridische gevolgen

Beschrijving

Moderne zaalkerk met transeptachtige uitbouwen onder platte daken, opgetrokken uit baksteen, in 1938-1939, naar ontwerp van F. Van Reeth.

Eenvoudige constructie, gekarakteriseerd door verspringende rechthoekige gevelvlakken en volumes en dominerende horizontale lijnen, contrasterend met de rijzige toren. De klassieke plattegrond ontvouwt een basilicale kerk met aangebouwde westtoren; schip van vier traveeën, transept met uitspringende transeptarmen van één travee en koor met vijfzijdige sluiting. Voorgevel met bekleding van gele baksteen, gemarkeerd door halfverheven beeldhouwwerk van de hand van Karel Aubroeck, met de voorstelling van "De Goede Herder". Flankerende toren met monumentaal kruis.

Sober interieur met driebeukig schip en geometrisch lijnenspel; vlakke overwelving met caissons. Koor met sterk verhoogde vloer.

Mobilair. Orgel door G. D'Hondt (1951). Glasramen van J. Huet (tweede of derde kwart van de 20ste eeuw).

  • Openbare Werken Lier, Oude plans nummer 37.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Lier, Brussel, 1975, p. 30.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1990


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Heilig Hart [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10062 (Geraadpleegd op 31-10-2020)