Winkelhuis Wolfken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 32, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Ad hoc-beschermingen 2017 (beschermingen: 01-01-2017 - 31-12-2017).
  • Ad hoc-beschermingen 2018 (beschermingen: 01-01-2018 - 31-12-2018).
  • Ad hoc-beschermingen 2019 (beschermingen: 01-01-2019 - 31-12-2019).
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Winkelhuis Wolfken

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2018.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen, cafés
Stijlneobarok
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

In het huis "Wolfken" bevond zich in de 19de eeuw een gekende tabakswinkel en later een druk bezochte herberg. Dit huis met neoclassicistische gevel werd vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en in 1922 heropgebouwd met een historiserende topgevel door Octavie Spruyt naar plannen van architect Léon Wellens. Op 18 november 1936 kreeg J. Van Ooyen toelating voor een moderne cafépui naar ontwerp van architect M. Flerackers (gedateerd 29 september 1936), ondanks negatief advies van stadsbouwmeester Jozef Meulepas omdat de voorgestelde werken de gevel ontsierden. Het Provinciaal Comité voor Monumenten en Landschappen verzette zich echter niet omwille van het beperkte belang van de gevel.

Interbellum neobarok breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pseudo-mansardedak (kunstleien) en een snijdend zadeldak dwars op de straat met een klokgevel. Het parement bestaat uit baksteen met knipvoegen en witsteen voor de aflijning van de topgevel, omlijstingen van de vensteropeningen, neggen en decoratieve elementen (diamant- en leeuwenkoppen en gebaarde mannenfiguren als gevelstenen). De vensters zijn rondboogvormig en hebben schrijnwerk met bovenlichten. De eerste verdieping wordt benadrukt door een deurvenster in de middentravee en een gevelbreed balkon op zware gegroefde consoles met een smeedijzeren balustrade. De geveltop is gevat tussen voluten, wordt bekroond door een gebogen waterlijst met een siervaas, en bevat bovenaan een oculus met een mascaron als sluitsteen. De eenvoudige, gevelbrede pui is recent.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 556, dossier 1922/37; doos 608 dossier 100/060.
  • LENS A. & MORTELMANS J. 1980: Gids voor oud Lier, Antwerpen, 42.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt en omgeving

Eikelstraat, Felix Timmermansplein, Florent Van Cauwenberghstraat, Grote Markt, Koning-Albertstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.