Winkelhuis De Duijf

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 74, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Ad hoc-beschermingen 2017 (beschermingen: 01-01-2017 - 31-12-2017).
  • Ad hoc-beschermingen 2018 (beschermingen: 01-01-2018 - 31-12-2018).
  • Ad hoc-beschermingen 2019 (beschermingen: 01-01-2019 - 31-12-2019).
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Winkelhuis De Duijf

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-05-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiewinkels
Stijlneobarok
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Het huis "De Duijf" werd reeds vermeld in 1419. Anno 1914 had het een neoclassicistische lijstgevel die vernield werd tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1920-1921 werd het door Fr. Nagels – Van Camp heropgebouwd als "Drogerij De Duif" naar plannen van architect Flerackers (M., J. of F.), weliswaar met een iets eenvoudigere topgevel.

Interbellum neobarok breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een gecombineerde bedaking (kunstleien) met een door pilasters geordonneerde halsgevel. Het parement bestaat uit baksteen met knipvoegen en verwerking van witsteen voor de omlijstingen en decoratieve elementen. De vensters zijn rechthoekig, op de tweede verdieping onder een segmentboogvormig boogveld. De bel-etage wordt gekenmerkt door een centraal deurvenster en een gevelbreed balkon met balusters (deels verdwenen). Ook op de tweede verdieping wordt de centrale borstwering gedecoreerd met een balustrade, aan weerszijden geflankeerd door de opschriften: "F. NAGELS” en “VAN CAMP”. De boogvelden op de tweede verdieping bevatten een gevelsteen met centraal een reliëf van een duif en aan weerszijden de opschriften "DROGERIJ" en "DE DUIF". De topgevel wordt gemarkeerd door vleugelstukken, drie oculi en een centraal rondboogvenster (met gebogen waterlijsten), en bakstenen lisenen met een verdiepte schacht. De bekroning bestaat uit een driehoekig fronton en een siervaas. De vensters van de bovenverdiepingen hebben T-ramen met een kleine roedeverdeling in de bovenlichten. De drieledige blauwhardstenen pui-omlijsting bestaat uit een puilijst en pilasters, op de hoeken met gedecoreerde consoles met guttae.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 550 dossier 1920/142.
  • LENS A. en MORTELMANS J. 1980: Gids voor oud Lier, Antwerpen, 60.
  • VERMEIREN A.O. [1927]: Van oude Lierse huizen en gebouwen, Lier, s.p.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt en omgeving

Eikelstraat, Felix Timmermansplein, Florent Van Cauwenberghstraat, Grote Markt, Koning-Albertstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.