erfgoedobject

Sashuis Groot Spui

bouwkundig element
ID
10657
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10657

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sashuis Groot Spui
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is aangeduid als beschermd monument Sashuis Groot Spui
    Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1938

Beschrijving

Sashuis "Groot Spui", gebouwd onder leiding van Anthonis I, Anthonis II en Rombout II Keldermans, tussen 1508 en 1516, naar aanleiding van het graven van een verbinding tussen Grote en Kleine Nete in 1426. Hierbij werden twee sluizen aangebracht namelijk het Groot en het Klein Spui (heden verdwenen). Het Groot spui had een dubbele functie namelijk bescherming van de mechaniek voor de regeling van de waterstand in de Kleine Nete en versterking. Gerestaureerd tussen 1983-1987 naar ontwerp van R. De Bruyn.

Verankerd gebouw op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, vrij gesloten noordoost-gevel namelijk veldzijde met zandstenen parement, onder geknikt zadeldak (Vlaamse pannen). Sterk horizontaal accent door zandstenen speklagen. Rechthoekige vensters, waaronder bolkozijnen, in kwarthol geprofileerde zandstenen omlijsting. Steekboog- of korfboogdeurtjes, eveneens in zandstenen omlijsting. Langsgevels gemarkeerd door steigergaten. Zijpuntgevels met zandstenen kordon ter hoogte van de knik in het dak. Aan zuidwestelijke zijde: geplafonneerde afgescheiden wandeldoorgang (moer- en kinderbalken); rode bakstenen vloer met verwerking van arduinen tegels. Noordoost-gevel met enkele schiet- en werpgaten en kleine rechthoekige ramen.

Overbrugging van de Nete in vorm van twee spitsbogen gescheiden door driehoekig bruggenhoofd met getrapte bovenzijde. Aflopende natuurstenen kademuren.

Interieur: Grote benedenruimte met tweede niveau, in dakverdieping ophaalmechanismen, hoofdzakelijk bestaande uit houten raderwerken, voor het openen van de schotvlakken.

  • Administratie Ruimtelijke Orde en Leefmilieu, Bestuur voor Mounumenten en Landschappen, restauratiedossier Groot Spui.
  • LENS A., Grasduinen in oude dokumenten: enkele aantekeningen over het Groot Spui, in 't Land van Ryen, 1964, p. 185-186.
  • VAN MOSSELVELD J.H. e.a., Keldermans. Een architectonisch netwerk in de Nederlanden, 's Gravenhage, 1987, p. 11, 17-20.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1990


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sashuis Groot Spui [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10657 (Geraadpleegd op 09-05-2021)