Parochiekerk Sint-Hubertus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Maloustraat, Beernaertstraat
Locatie Maloustraat 1A, Beernaertstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Hubertus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Hubertus: orgel
gelegen te Victor Jacobslei zonder nummer (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 22-04-1993.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Victor Jacobslei

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1992.

Beschrijving

Kerk naar ontwerp van Jan De Vroey, 1912-17; torenspits in 1941 afgebroken op bevel van de Duitse overheid.

Noordzuid-georiënteerde driebeukige neogotische kruisbasiliek met schip van vijf traveeën, koor van drie rechte traveeën, vijfzijdige sluiting en lager aangebouwde sacristie, ingebouwde zuidtoren en ten westen doopkapel. Bakstenen gebouw met sober gebruik van natuursteen (hoeklisenen, kordons en steigergaten) onder leien zadeldaken. Vijfledige afgeknotte toren gemarkeerd door kordons, versneden steunberen en hoekspitsjes; aanleunende polygonale traptoren aan zuidzijde. Travee-indeling door versneden steunberen, de puntvormige voor- en transeptgevels met kordons en hogels; alle gevels met spitsboogvensters met maaswerk. Uitgewerkt neogotisch portaal, rechthoekige deur met gesculpteerd timpaan door J. Gerrits.

Bepleisterd en beschilderd interieur; spitse scheibogen op zuilen met achtzijdige sokkel en kapiteel, via colonnetten verbonden met kruisribgewelf. Neogotisch meubilair. Glasramen door E. Steyaert, J. Van den Broeck, Eliarts en A. Panis.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Berchem, Sint-Hubertus, dossier 1.
  • BAKELANTS I. 1986: De glasschilderkunst in België in de negentiende en twintigste eeuw, deel A, Wommelgem, 68-70.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Aanvullende informatie

Het orgel van de Sint-Hubertuskerk dateert mogelijk in de kern uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het oorspronkelijk instrument is van de hand van Delhaye (het oude pijpwerk kan door vergelijking aan deze orgelmakersfamilie toegeschreven worden), maar werd volledig getransformeerd door G.D'Hondt uit Herselt in 1955. De orgelkast is eenvoudig.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000776, Orgel Sint-Hubertuskerk (FAUCONNIER A., 1993).

Daemen, Caroline (11-12-2014 )

Relaties

maakt deel uit van Victor Jacobslei en omgeving

Beernaertstraat 26-30, Maloustraat 2-10, Victor Jacobslei 1-25, 2-26 (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.