Burgerhuis in art-nouveaustijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Generaal Van Merlenstraat
Locatie Generaal Van Merlenstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in art-nouveaustijl

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Burgerhuis in art-nouveaustijl

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

In 1901 ontwerpt Ernest Stordiau deze half vrijstaande burgerwoning in art-nouveaustijl in opdracht van de Société Anonyme pour la construction de Maisons Bourgeoises, sinds eind 19de eeuw de motor achter de ontwikkeling van de wijk Zurenborg.

Stordiau heeft door zijn talrijke projecten in Zurenborg, al dan niet in samenwerking met deze maatschappij, in belangrijke mate het typische beeld van Zurenborg gevormd. Vooral zijn extravagante eclectische, art-nouveau- en neorenaissancistische ontwerpen zijn bekend. Deze villa is een typisch voorbeeld van zijn art-nouveauontwerpen. Het is opvallend dat de woning gebouwd wordt in één project met de naastgelegen woning, omdat deze in een veel traditionelere stijl werd ontwerpen en ook qua verhoudingen geen eenheid vormt met de art-nouveauvilla.

De woning telt drie bouwlagen onder een zadeldak. De gevels zijn uitgevoerd in gele baksteen met natuurstenen banden. Gebruik van blauwe hardsteen voor de plint en voor decoratieve elementen.

Stordiau tekende een geometrische, driedimensionaal uitgewerkte compositie met in- en uitspringende volumes en variërende rechthoekige vlakken in gevelopbouw en muuropeningen. Opvallende elementen in dit ontwerp zijn de achteruitwijkende bovenverdieping van de deurtravee en de grote houten erker op de eerste verdieping van de venstertravee. Een speelse afwijking van dit strakke patroon vormen de tegeltableaus met citrusbomen en de floraal uitgewerkte topstukken van de pyloonlisenen.

De venstertravee heeft op de begane grond een drielicht en op de bovenverdieping een vierlicht, beide strak vormgegeven en met art-nouveaugetinte hardstenen lekdrempels. Originele houten paneeldeur, bovenlicht met smeedwerk en natuurstenen omlijsting, alles in art-nouveaustijl. In de terugwijkende gevel boven de deur, drie rechthoekige vensteropeningen met op de borstweringen de tegeltableaus. Zeer goed bewaard schrijnwerk van vensters en deuren, getypeerd door onder meer gedeelde bovenlichten en art-nouveaubelijning. Dit verzorgde schrijnwerk wordt verder gezet in het interieur.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1901 # 621.
  • LAUT A. & POSSEMIERS J. 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 132.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede, Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 23.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2014

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Generaal Van Merlenstraat

Generaal Van Merlenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.