Ensemble De Morgend, Den Dag, Den Tijd, De Nacht en Den Avond

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Waterloostraat
Locatie Waterloostraat 55-63, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ensemble De Morgend, Den Dag, Den Tijd, De Nacht en Den Avond

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis De Morgend
gelegen te Waterloostraat 55 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis De Nacht
gelegen te Waterloostraat 61 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis Den Avond
gelegen te Waterloostraat 63 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis Den Tijd
gelegen te Waterloostraat 59 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis Den Dag
gelegen te Waterloostraat 57 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

Het art-nouveau-ensemble "De Morgend, Den Dag, Den Tijd, De Nacht en Den Avond" is een symmetrisch uitgewerkte groepsbebouwing van vijf burgerhuizen, waarvoor bouwaanvraag van 1903, naar ontwerp van A. Cols en A. Defever.

Het architectenduo realiseerde het ensemble in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. De bouwmaatschappij werd in 1886 opgericht met als doel de ontwikkeling van Zurenborg tot woonwijk voor de burgerij. Ze bouwde voor eigen rekening tal van modelwoningen en –ensembles, in samenwerking met verschillende bouwmeesters, om op die manier de bouw van woningen door privé-investeerders te stimuleren. Ook was het duidelijk de bedoeling om aan te sturen op de keuze voor rijk uitgewerkte, eclectische ontwerpen, waarin in de Waterloostraat een voorkeur voor art nouveau opvalt. Deze voorkeur is nieuw, gezien de realisaties van de maatschappij in de jaren 1880 en 1890 voornamelijk een combinatie waren van neoclassicisme en neo-Vlaamserenaissance, soms met een vleugje cottagestijl. Dit ensemble van Cols en Defever is een heel duidelijk, vrij grootschalig voorbeeld van de nieuwe art-nouveautrend.

De vijf woningen tellen elk drie bouwlagen en drie traveeën, onder een doorlopend zadeldak. De lijstgevels vormen samen een kleurrijke art-nouveau-compositie met een parement van rode en gele baksteen op een hardstenen plint die wat betreft de onderbouw van de drie centrale huizen voorzien is van een sokkel in breuksteen. Banden en omlijstingen in witte natuursteen, zorgen samen met kleurrijke tegeltableaus met de verschillende huisnamen, voor een zeer levendig visueel spel. De afwerking van de middengroep met halve topgevel (57 en 61) die de verhoogde kroonlijst van nummer 59 omschrijft, is geïnspireerd op de huizengroep nummers 14-18 in dezelfde straat.

Originele smeedijzeren balkons en schrijnwerk, laatstgenoemde vernieuwd op nummer 57. Nummer 59 met bewaarde marmeren schouwen en tussendeuren in art nouveau.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 2650.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 118-119.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede,Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 69.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Waterloostraat

Waterloostraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.