erfgoedobject

Tuinwijk Heide

bouwkundig geheel
ID
120666
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120666

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Tuinwijk Heike
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Langgerekte tuinwijk van 70 eengezinswoningen en elf tweegezinswoningen, gebouwd tussen 1922 en 1924 naar ontwerp van François Van Rompaey in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen te Hoboken (zie hardstenen gevelplaat op hoek Hobeuchemstraat nummer 2 met Steynstraat nummer 248).

Kleinschalige tuinwijk met een gebogen tracé gevormd vanaf de Steynstraat door de as Hobeuchemstraat, Genachtenstraat en doodlopend op het Drossaardplein. Pleinvormige verbredingen, verspringingen in de rooilijn en variatie in de schikking en koppeling van de woningen, verhogen de levendigheid en zin voor perspectief van het geheel. Eveneens karakteristiek is de grote aandacht voor groenaanleg, meer bepaald publiek groen in de vorm van beboomde straten en groene pleinen en middenberm, evenals de bij het merendeel deel van de woningen aanwezige, met haagliguster omhaagde voortuinen. Aanwezige boomsoorten zijn Noorse en gewone esdoorn, gewone plataan en zomerlinde.

In overeenstemming met de tuinwijkgedachte, symmetrisch opgebouwde eenheidsbebouwingen met regionalistische inslag; telkens twee of meer woningen met kenmerkende punt- of afgeronde topgevels. Baksteenbouw met verspringende gevellijnen, één of twee (Hobeuchemstraat nummers 10-22 en 11-21 en op hoeken met Steynstraat) bouwlagen onder pannen mansarde- of zadeldaken. De woningen van twee bouwlagen zijn hoofdzakelijk opgevat als tweewoonst, en worden gemarkeerd door ofwel strak uitgewerkte, driezijdige erkers met bekronend balkon met ijzeren hekwerk, ofwel uitsluitend door betonnen balkons. Rechthoekige muuropeningen; sommige deuren in licht uitspringende baksteenomlijsting met rond bovenlicht. Overigens sobere geveldecoratie van baksteen of contrasterende gecementeerde gevelvlakken. Op de hoeken van de Hobeuchemstraat en de Steynstraat: afgeronde hoekpanden (nummers 1 en 2) met (voormalige) winkelfunctie.

Evaluatie

Goed bewaard voorbeeld van een kleinschalige tuinwijk met een hoge architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit. Bepalende erfgoedelementen zijn de inplanting (aandacht voor perspectief, pleinvorming en variatie ten opzichte van de rooilijn) en de groenaanleg. Op architecturaal vlak is er een typerende eenheid aanwezig op het vlak van schaal, stijl en materialiteit (kleinschalige architectuur in een levendige, regionalistische vormgeving en grootschaligere bebouwing in een homogene baksteenarchitectuur), gecombineerd met een variatie in volumewerking en detaillering.

  • Gemeentearchief Hoboken, Planologie.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 1140, Antwerpen, Wijk Heike.
  • KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
  • Informatie over groenaanleg verkregen van Herman van den Bossche (18 juli 2016).

Bron     : -
Auteurs :  Steyaert, Rita, Verhelst, Julie
Datum  : 2016

Aanvullende informatie

Bij de inventarisatie in 1992 werd de tuinwijk benoemd als 'Heike'; deze benaming werd overgenomen in 2016 bij de thematische herinventarisatie van sociale woningbouw.

Op de bouwplannen uit het voormalige gemeentearchief van Hoboken, wordt de tuinwijk echter vermeld als 'Heide'. Deze benaming is ook terug te vinden op de registratiefiche van de wijk in het archief van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Dit is dus de correcte historische benaming van de wijk.

  • Informatie verkregen van D. Teurelincx (oktober 2020).
Datum: 26-10-2020

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tuinwijk Heide [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120666 (Geraadpleegd op 14-06-2021)