Tuinwijk Heike

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Hoboken
Straat Hobeuchemstraat, Steynstraat, Dillesstraat, Drossaardplein, Genachtenstraat
Locatie Dillesstraat 69-73, Drossaardplein 1-23, 2-22, Genachtenstraat 1-29, 2-18, Hobeuchemstraat 1-25, 2-38, Steynstraat 234-252 (Antwerpen)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole bouwkundige gehelen (adrescontroles: 01-07-2009 - 31-08-2009).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Thematische inventarisatie sociale woningbouw (thematische inventarisatie: 01-10-2011 - 31-08-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tuinwijk, Heike

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Langgerekte tuinwijk van 70 eengezinswoningen en elf tweegezinswoningen, gebouwd tussen 1922 en 1924 naar ontwerp van Frans Van Rompaey in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen te Hoboken (zie hardstenen gevelplaat op hoek Hobeuchemstraat nummer 2 met Steynstraat nummer 248).

Kleinschalige tuinwijk met een gebogen tracé gevormd vanaf de Steynstraat door de as Hobeuchemstraat, Genachtenstraat en doodlopend op het Drossaardplein. Pleinvormige verbredingen, verspringingen in de rooilijn en variatie in de schikking en koppeling van de woningen, verhogen de levendigheid en zin voor perspectief van het geheel. Eveneens karakteristiek is de grote aandacht voor groenaanleg, meer bepaald publiek groen in de vorm van beboomde straten en groene pleinen en middenberm, evenals de bij het merendeel deel van de woningen aanwezige, met haagliguster omhaagde voortuinen. Aanwezige boomsoorten zijn Noorse en gewone esdoorn, gewone plataan en zomerlinde.

In overeenstemming met de tuinwijkgedachte, symmetrisch opgebouwde eenheidsbebouwingen met regionalistische inslag; telkens twee of meer woningen met kenmerkende punt- of afgeronde topgevels. Baksteenbouw met verspringende gevellijnen, één of twee (Hobeuchemstraat nummers 10-22 en 11-21 en op hoeken met Steynstraat) bouwlagen onder pannen mansarde- of zadeldaken. De woningen van twee bouwlagen zijn hoofdzakelijk opgevat als tweewoonst, en worden gemarkeerd door ofwel strak uitgewerkte, driezijdige erkers met bekronend balkon met ijzeren hekwerk, ofwel uitsluitend door betonnen balkons. Rechthoekige muuropeningen; sommige deuren in licht uitspringende baksteenomlijsting met rond bovenlicht. Overigens sobere geveldecoratie van baksteen of contrasterende gecementeerde gevelvlakken. Op de hoeken van de Hobeuchemstraat en de Steynstraat: afgeronde hoekpanden (nummers 1 en 2) met (voormalige) winkelfunctie.

Evaluatie

Goed bewaard voorbeeld van een kleinschalige tuinwijk met een hoge architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit. Bepalende erfgoedelementen zijn de inplanting (aandacht voor perspectief, pleinvorming en variatie ten opzichte van de rooilijn) en de groenaanleg. Op architecturaal vlak is er een typerende eenheid aanwezig op het vlak van schaal, stijl en materialiteit (kleinschalige architectuur in een levendige, regionalistische vormgeving en grootschaligere bebouwing in een homogene baksteenarchitectuur), gecombineerd met een variatie in volumewerking en detaillering.

  • Gemeentearchief Hoboken, Planologie.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 1140, Antwerpen, Wijk Heike.
  • KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
  • Informatie over groenaanleg verkregen van Herman van den Bossche (18 juli 2016).

Bron: -

Auteurs: Steyaert, Rita & Verhelst, Julie

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoboken

Hoboken (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.