erfgoedobject

Gekandelaarde lindenrij als schaduwbomen bij mesthoop

landschappelijk element
ID: 130108   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130108

Juridische gevolgen

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen Tarandusmolen: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986

Beschrijving

Het erf is gelegen op de hoek van de Zavelputstraat en de Kouterstraat. Al in 1503 was op dit perceel de windmolen van Beerlegem, de Molen ter Varent, aanwezig. Deze molen verdween voorgoed in 1918 maar de molenaarswoning bleef wel bewaard. Ook het toponiem 'Molenkouter' herinnert nog aan de verdwenen molen.

Bij de stallingen, tegen het gebouw, lag de 'messing' of mesthoop. Deze werd aan de zuidzijde begrensd door een rij van vijf gekandelaarde lindebomen. Deze werden als schaduwbomen aangeplant om uitdrogen van de mesthoop te voorkomen. Door de beschermde ligging tussen stal en bomenrij, was de mesthoop afgesloten en beschermd tegen de zon en uitspoeling door regen.

 • LANCLUS K., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Bron     : -
Auteurs :  Kinnaer, Anse
Datum  : 2014


Relaties

 • Is deel van
  Semi-gesloten hoeve

 • Is deel van
  Zavelputstraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gekandelaarde lindenrij als schaduwbomen bij mesthoop [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130108 (Geraadpleegd op 24-11-2020)