Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Bazel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-07-1981 tot heden

ID
9480
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9480

Besluiten

Geografisch pakket Bazel
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1646

Beschrijving

De bescherming van de dorpskom van Bazel omvat het dorpsplein met parochiekerk, het kasteeldomein van Wissekerke met park en kasteeldreef, de kleinschalige bebouwing in de nabijheid van de kerk en het Oud Hospitaal.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De dorpskom, namelijk het Dorpsplein met beschermde kerk, het kasteeldomein met park en dreef parallel met de Kruibekestraat, alsmede een deel van deze laatste, is beschermd als dorpsgezicht omwille van de dorpsbeeldbepalende waarde van de kleinschalige bebouwing rond en in de nabijheid van de kerk en van een deel van de Kruibekestraat, aansluitend bij het oude hospitaal;
omwille van de landschappelijke waarde van de natuurlijke omgeving van het kasteel, namelijk het park met uitgestrekte vijverpartij en dreef bestaande uit linden, zeven beuken en één plataan."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000648, Diverse monumenten en dorpsgezichten te Bazel (S.N., 1981).


Waarden

De dorpskom van Bazel, met onder meer het Dorpsplein met de beschermde kerk, het kasteeldomein met park en dreef parallel met de Kruibekestraat, alsmede een deel van de Kruibekestraat, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Bazel

Broedersstraat, Dorpstraat, Eendenlaan, Fazantenlaan, Hazenpad, Joris D'Hondtstraat, Kemphoekstraat, Kerkstraat, Koningin Astridplein, Kruibekestraat, Lamperstraat, Oud-Hoflaan, Parklaan, Pastoor Pungsstraat, Plezantstraat, Rupelmondestraat, Verkortingsdijk, Weispoel (Kruibeke)
Het dorpsgezicht van de dorpskom van Bazel concentreert zich rond Koningin Astridplein met de parochiekerk Sint-Pieter en het kasteeldomein van Wissekerke met park.

Is de omvattende bescherming van

Bomengroep van tamme kastanjes Kasteel van Wissekerke

Koningin Astridplein zonder nummer, Lange gaanweg zonder nummer (Kruibeke)
De aanplantingen in het kasteelpark van Wissekerke dateren uit een 19de-eeuwse aanlegfase. De tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De bomengroep van zes opgaande tamme kastanjes maakt er deel van uit.


Burgerhuis

Kruibekestraat 1 (Kruibeke)
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; in het eerste kwart van de 20ste eeuw te dateren.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1897

Kruibekestraat 25-29 (Kruibeke)
Huis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, volgens cartouche daterend van 1897. Bakstenen lijstgevel geflankeerd door trapgevels en afgedekt door zadeldaken.


Burgerhuis van 1914

Koningin Astridplein 11 (Kruibeke)
Neotraditioneel burgerhuis van 1914 (kadasterarchief).


Corsicaanse den Kasteel van Wissekerke

Koningin Astridplein zonder nummer, Lange gaanweg zonder nummer (Kruibeke)
De aanplantingen in het kasteelpark van Wissekerke dateren uit een 19de-eeuwse aanlegfase. De tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De Corsicaanse den is er één van.


Dorpswoning

Kerkstraat 10 (Kruibeke)
Huis met bepleisterde en beschilderde gevel uit de tweede helft van de 19de eeuw; vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.


Eenheidsbebouwing van 1914

Rupelmondestraat 50-64 (Kruibeke)
Speelse ritmering in de gevels door afwisseling van trapgevels, lijstgevels, puntgevels en zadeldaken met dakkapellen (leien).


Eenheidsbebouwing van 1905

Koningin Astridplein 9-10, 11 (Kruibeke)
Neotraditionele baksteenarchitectuur van één bouwlaag onder doorlopend leien zadeldak met brede overstek, en voorzien van getrapte dakvensters.


Gemeentehuis van Bazel

Koningin Astridplein 28 (Kruibeke)
Oud gemeentehuis, opgevat als een rechthoekig neoclassicistisch gebouw van 1842-44 met vijf traveeën en één bouwlaag onder schilddak.


Heilige Petrus-kapel

Kemphoekstraat zonder nummer (Kruibeke)
Straatkapel uit 1902, gewijd aan de Heilige Petrus, patroonheilige van de parochie en gelegen tegenover de lindedreef die leidt tot het kasteel van Wissekerke.


Hoekhuis

Koningin Astridplein 30 (Kruibeke)
Hoekhuis van 1871. Dubbelhuistype van vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak.


Hoekhuis

Koningin Astridplein 24 (Kruibeke)
Hoekhuis van één bouwlaag en respectievelijk twee, een en twee traveeën onder afgewolfd zadeldak van 1856.


Hoekhuis

Koningin Astridplein 32 (Kruibeke)
Hoekhuis met lijstgevel van vier traveeën en één bouwlaag onder schilddak, eind 18de eeuw te dateren.


Hoeve

Kemphoekstraat 2 (Kruibeke)
Open hoeve met vernieuwd woonhuis. Het beboomde erf, met nog een deel van het oude woonhuis uit de 19de eeuw, is omzoomd door een meidoornhaag en bevat twee opmerkenswaardige schuren. Grote bakstenen dwarsschuur onder afgewolfd zadeldak, deels met mechanische pannen, deels met riet.


Huis De Eenhoorn

Koningin Astridplein 20 (Kruibeke)
Het juiste bouwjaar is onbekend doch in 1452 speelde het gebouw reeds een rol in de slag om Bazel, toen het als verschansing diende tegen de Franse troepen van Filips de Goede.


Huis De Klok

Kruibekestraat 19 (Kruibeke)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1911.


Kasteeldomein van Wissekerke

Koningin Astridplein 17-18, 17A-C, Lange gaanweg 1 (Kruibeke)
Kasteel op vierkante plattegrond en oorspronkelijk volledig in het water. In het park, met Engelse aanleg, bevinden zich een reeks bakstenen hoevegebouwen. Merkwaardig is vooral de ronde bakstenen duiventoren. De ingangspoort bestaat uit twee vierkante bakstenen woontorens van twee bouwlagen uit 1832-33.


Lindendreef bij Kasteel van Wissekerke

Bazel (Kruibeke)
De circa 600 meter lange kasteeldreef bij het Kasteel van Wissekerke te Bazel is een noord-zuid georiënteerde dreef die hoofdzakelijk uit lindes bestaat en de Lange Gaanweg verbindt met de Kemphoekstraat.


Meergezinswoning

Parklaan 99 (Kruibeke)
Alleenstaande meergezinswoning van tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met brede overstek op schoorstukken, uit de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw.


Moerascipres Kasteel van Wissekerke

Koningin Astridplein zonder nummer, Lange gaanweg zonder nummer (Kruibeke)
De aanplantingen in het kasteelpark van Wissekerke dateren uit een 19de-eeuwse aanlegfase. De tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De moerascipres is er één van.


Neotraditioneel burgerhuis

Koningin Astridplein 26 (Kruibeke)
Huis in neotraditionele stijl, opgetrokken in 1888. Gecombineerde lijst- en trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Opgaande beuk Kasteel van Wissekerke

Koningin Astridplein zonder nummer, Lange gaanweg zonder nummer (Kruibeke)
De aanplantingen in het kasteelpark van Wissekerke dateren uit een 19de-eeuwse aanlegfase. De tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De opgaande beuk is er één van.


Opgaande beuk Kasteel van Wissekerke

Koningin Astridplein zonder nummer, Lange gaanweg zonder nummer (Kruibeke)
De aanplantingen in het kasteelpark van Wissekerke dateren uit een 19de-eeuwse aanlegfase. De tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De opgaande beuk, met een stamomtrek van meer dan 5 meter, is er één van.


Opgaande bruine beuk Kasteel van Wissekerke

Koningin Astridplein zonder nummer, Lange gaanweg zonder nummer (Kruibeke)
De aanplantingen in het kasteelpark van Wissekerke dateren uit een 19de-eeuwse aanlegfase. De tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De opgaande bruine beuk, met een stamomtrek van meer dan 5 meter, is er één van.


Opgaande grauwe abeel Kasteel van Wissekerke

Koningin Astridplein zonder nummer, Lange gaanweg zonder nummer (Kruibeke)
De aanplantingen in het kasteelpark van Wissekerke dateren uit een 19de-eeuwse aanlegfase. De tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De opgaande grauwe abeel is er één van.


Opgaande linde als vredesboom

Koningin Astridplein zonder nummer (Kruibeke)
Ten noorden van de parochiekerk staat op het Koningin Astridplein dicht bij het oorlogsmonument een zilverlinde, een dorpsboom die er als vredesboom werd geplant. Hij werd geplant na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog, de juiste plantdatum is ons echter niet bekend.


Opgaande lindenrij Kasteel van Wissekerke

Koningin Astridplein zonder nummer, Lange gaanweg zonder nummer (Kruibeke)
De aanplantingen in het kasteelpark van Wissekerke dateren uit een 19de-eeuwse aanlegfase. De tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De opgaande lindenrij maakt er deel van uit.


Opgaande tamme kastanje Kasteel van Wissekerke

Lange gaanweg zonder nummer (Kruibeke)
De aanplantingen in het kasteelpark van Wissekerke dateren uit een 19de-eeuwse aanlegfase. De tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De opgaande tamme kastanje, met een stamomtrek van circa 4,5 meter, is er één van.


Oud Hospitaal

Kruibekestraat 10-14, zonder nummer (Kruibeke)
In 1823 werd door de rijke boerendochter Amelberga Stoop een godshuis opgericht in haar ruime hofstede daterend van 1771.


Parochiekerk Sint-Pieter

Koningin Astridplein zonder nummer (Kruibeke)
De romaanse bidplaats die reeds voor 964 de rang van parochiekerk had verworven, werd circa 1364 vervangen door een georiënteerde gotische kruiskerk met vieringtoren. De kerk kende door de eeuwen heen veel aanpassingen en verbouwingen.


Pastorie ontworpen door K. Nissens

Kruibekestraat 2 (Kruibeke)
Rechthoekig bakstenen gebouw in 1905-06 gebouwd naar ontwerp van architect K. Nissens, ter vervanging van haar voorgangster van 1745 en staande op het sinds de 10de eeuw door de pastorie ingenomen pand.


Stadswoning

Koningin Astridplein 27 (Kruibeke)
Huis met bakstenen lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, van 1856.


Stadswoning

Koningin Astridplein 29 (Kruibeke)
Dubbelhuis met bakstenen lijstgevel van 1856 (kadasterarchief); drie traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak (Vlaamse pannen).


Twee dorpswoningen

Koningin Astridplein 14 (Kruibeke)
Huisjes van 1871 (kadasterarchief) met omhaagde zijtuin, van vijf traveeën en één bouwlaag en afgedekt met een zadeldak.


Twee moerascipressen bij brug Kasteel van Wissekerke

Koningin Astridplein zonder nummer, Lange gaanweg zonder nummer (Kruibeke)
De aanplantingen in het kasteelpark van Wissekerke dateren uit een 19de-eeuwse aanlegfase. De tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. De toegang tot de smeedijzeren hangbrug over de vijver wordt geflankeerd door twee imposante moerascipressen die deel uitmaken van deze parkaanleg.


Twee Weymouthdennen Kasteel van Wissekerke

Koningin Astridplein zonder nummer, Lange gaanweg zonder nummer (Kruibeke)
De aanplantingen in het kasteelpark van Wissekerke dateren uit een 19de-eeuwse aanlegfase. De tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. In het parkbos bij het kasteel staan twee opgaande Weymouthdennen die deel uitmaken van deze parkaanleg.


Twee zomerlindes bij vijver Kasteel van Wissekerke

Koningin Astridplein zonder nummer, Lange gaanweg zonder nummer (Kruibeke)
De aanplantingen in het kasteelpark van Wissekerke dateren uit een 19de eeuwse aanlegfase. De tuin is in landschappelijke stijl aangelegd en herbergt een plantenassortiment dat nog representatief is. Bij een brugje over de vijver bij het kasteel staan twee opgaande zomerlindes die deel uitmaken van deze tuinaanleg.


Woning Klein Kasteel en kapel

Koningin Astridplein 16, 15A-B (Kruibeke)
In 1846 gebouwd als twee afzonderlijke woningen; in 1874 (kadasterarchief) tot één eigendom versmolten en waarschijnlijk aan de buitenzijde ook grondig aangepast.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde

Bazel, Kruibeke, Rupelmonde (Kruibeke)
De polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde ligt langs de linkeroever van de Schelde. De polder werd zeker in de 13de eeuw of vroeger bedijkt. Temidden het langgerekte gebied loopt de Barbierbeek dwars door de polder. Tot aan de herinrichting als gecontroleerd overstromingsgebied was de historische percelering goed zichtbaar. Welen en kreken langs de dijken laten zien dat er in het verleden meermaals dijkdoorbraken zijn geweest.