Houtkant op talud

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Gieveldstraat
Locatie Gieveldstraat zn (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten, op enen stam gezette struiken
Contextnatuurlijke taluds, perceelsgrenzen
SoortAcer campestre (veldesdoorn, Spaanse aak), Clematis vitalba (bosrank), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus (meidoorn), Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts), Fraxinus excelsior (gewone es), Hedera helix (gewone klimop), Prunus spinosa (sleedoorn), Rosa (roos)

Beschrijving

De gemengde houtkant staat op een talud langs een weiland. Er staat een op stam gezette meidoorn met een omtrek van 176 cm (gemeten op 70 cm), een knotboom van gewone es met een omtrek van 415 cm (op 130 cm), een knotboom van gewone es met omtrek 270 cm, een knotboom van gewone es met omtrek 301 cm, gewone hazelaar, sleedoorn, gewone kardinaalsmuts, veldesdoorn, roos, klimop en bosrank. De kruidlaag bestaat uit meerjarig bingelkruid en muskuskruid.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2010

Relaties

maakt deel uit van Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg Teuvenerberg

Teuven (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.