erfgoedobject

Houtkant op talud

landschappelijk element
ID: 132240   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132240

Juridische gevolgen

Beschrijving

De gemengde houtkant ligt op de perceelsgrenzen van graslanden die zich ten westen van de Kruisgraaf bevinden. Het lokale toponiem is 'Steene Berg'. De houtkant bestaat onder andere uit hakhout van gewone es en relicten van een geschoren meidoornhaag als veekering boven op het talud. Roos, sleedoorn en zomereik zijn bijmengingen.

De houtkant vormt een historische eenheid met een landschappelijke structuur, namelijk een talud. De houtkant werd aangeplant met een welbepaalde functie, namelijk het voorkomen van erosie en het vastleggen van taluds. Een andere functie van de houtkant was het gebruik van het hout als brand-, ambachts-, bouw- of geriefhout en loofvoedering. Het hakhoutbeheer is een bepaalde beheervorm uit het verleden waarbij beplantingen werden gekapt of geknot.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert, Vanmaele, Nele
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Houtkant op talud [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132240 (Geraadpleegd op 26-02-2020)