Houtkant op taluds bij holle weg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Schophem
Locatie Schophem zn (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten
Contextholle wegen
SoortAcer campestre (veldesdoorn, Spaanse aak), Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Carpinus betulus (gewone haagbeuk), Cornus sanguinea (rode kornoelje), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts), Fraxinus excelsior (gewone es), Ligustrum vulgare (gewone liguster), Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers), Prunus spinosa (sleedoorn), Ribes uva-crispa (kruisbes), Robinia pseudoacacia (gewone robinia, gewone acacia), Salix fragilis (kraakwilg), Tilia cordata (winterlinde, kleinbladige linde)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (24-05-2011)

Lengte 420 m

Beschrijving

De gemengde houtkant staat op de taluds van een holle weg. De houtkant is zeer soortenrijk en bestaat onder andere uit opgaande bomen en hakhout van gewone es, hakhout van gewone hazelaar, Amerikaanse vogelkers, hakhout van veldesdoorn, sleedoorn, rode kornoelje, hakhout van gewone haagbeuk, gewone kardinaalsmuts, gewone esdoorn, wilde liguster, knotbomen van kraakwilg, hakhout van winterlinde, kruisbes en opgaande bomen van gewone robinia. Op de kop van het talud staat eenstijlige meidoorn als restant van een geschoren veekeringshaag.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

maakt deel uit van Schophem

Schophem (Voeren)

is gerelateerd aan Voetweg langs de Voer tussen Vitschen en Schophem

Meulenberg, Schophem (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.