Houtkant op talud bij holle weg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Heuvelke
Locatie Heuvelke zn (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten
Contextholle wegen
SoortAcer platanoides (Noorse esdoorn), Carpinus betulus (gewone haagbeuk), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Populus canadensis (x) (Canadapopulier), Populus nigra 'Italica' (Italiaanse populier), Prunus avium (zoete kers, boskers), Prunus spinosa (sleedoorn), Quercus robur (zomereik), Ulmus minor (gladde iep, veldiep, gladde olm, Ulmus carpinifolia, Ulmus campestris)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (26-05-2011)

Lengte 200 m

Beschrijving

De gemengde houtkant staat op een talud van de holle weg. De soorten bestaan uit hakhout van gewone hazelaar, opgaande bomen, knotbomen en hakhout van gewone es, eenstijlige meidoorn, hakhout van veldiep, opgaande zomereiken, opgaande Italiaanse populier, opgaande Canadapopulier, knotbomen van gewone haagbeuk, Noorse esdoorn, sleedoorn en zoete kers.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

maakt deel uit van Holle weg Heuvelke

Heuvelke (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.