Parochiekerk Sint-Jozef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Kapellen
Deelgemeente Kapellen
Straat Hoogboomsteenweg
Locatie Hoogboomsteenweg 294, Kapellen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kapellen (actualisaties: 07-08-2007 - 08-08-2007).
  • Adrescontrole Kapellen (adrescontroles: 11-10-2007 - 11-10-2007).
  • Inventarisatie Kapellen (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jozef

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Jozef

Deze bescherming is geldig sinds 23-06-1976.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Parochiekerk Sint-Jozef: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-06-1976.

Beschrijving

Georiënteerde neogotische basiliek met westtoren, ingeplant bij westelijke toegang van het domein "Oude Gracht" op een met rododendron afgesloten beboomd terrein met kerkhof aan oostzijde.

Historiek

Waarschijnlijk bevond zich een kapel op deze plaats in de 18de eeuw. In 1871 verkreeg baron Osy de Zegwaert de toelating om een kerk op te richten bij zijn domein de "Oude Gracht". Opgetrokken in 1871-1872 naar ontwerp van E. Gife (zie gedenksteen rechts van ingangsdeur; "Ridder Ed. Pycke Gouverneur, J. Harrewijn Burgemeester, Baron Ed. Osy van Wycken, Lud. Schevelenbos Pastoor, Eug. Gife Bouwmeester MDCCCLXXI"). Aanbesteed in juli 1871 en de eerstesteenlegging op 28 september 1871. Oorlogsschade (1944-45) aan daken, bezetting interieur en glasramen, hersteld in 1956. Glasramen van J. Jacobs, J. Hendrickx en M. De Groot geplaatst in 1955-1956. Circa 1960 werden een doopkapel en bergplaatsen aangebouwd naar ontwerp van Laporta en Dietvors.

Beschrijving

De plattegrond ontvouwt een ingebouwde westtoren, driebeukig schip van vijf traveeën, koor met twee rechte travee en driezijdige sluiting, vierkante sacristie waarop tribune aan de noordzijde van het koor, rechthoekige bergplaatsen aan weerszijden koor.

Bakstenen gebouw op bakstenen sokkel met afzaat van natuursteen; gebruik van natuursteen voor venster- en deuromlijstingen en afdekking steunberen. Ingebouwde vierkante westtoren van vier geledingen onder naaldspits (leien) gemarkeerd door steunberen. Rechthoekige deur in spitsboogvormige omlijsting, archivolten met halfzuiltjes en vlak timpaan met drielob. Spitsboogvensters met neogotische tracering. Achthoekige torenspits met spitsboogvormige galmgaten onder puntgeveltjes.

Schip onder zadeldak (leien) en zijbeuken onder lessenaarsdaken (leien). Aan westgevel gemarkeerd door haaks op elkaar gestelde steunberen. Travee-indeling door middel van steunberen. Zijbeuken en koor met lancetboogvormige tweelichten met bekronend oculus. Ronde bovenlichten in de middenbeuk.

Sacristie met tribune onder lessenaarsdak (leien), bergplaatsen ten noorden onder aanleunend schilddak en ten zuiden onder lessenaarsdak (leien); spitsboogvensters en rechthoekige deur met afgeronde bovenhoeken.

Koor met centrale calvarie en neogotisch grafmonument van de familie Osy de Zegwaert.

Interieur

Beschilderde driebeukige basiliek. Spitsboogvormige scheibogen op zuilen met achtzijdige sokkels en bladwerkkapitelen. Kruisribgewelf met versierde sleutels, op schalken met bladwerkconsoles. Koor met een straalgewelf; blauwgeschilderd en voorzien van sterren. Tribune in noordwand koor, segmentboogvormig afgedekt en gedeeltelijk afgesloten door opengewerkte leuning met driepasmotief. Toren en doksaal met kruisribgewelf met centrale cirkelvormige rib.

Mobilair

Neogotisch mobilair naar ontwerp van E. Gife uitgewerkt door Mattheys, Van Dietvoort en L.F. De Ceuster circa 1872.

  • PROVINCIAAL ARCHIEF ANTWERPEN, Kerken, Ekeren - Hoogboom, Sint Jozef, dossiers 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12.
  • JANSSENS R., Eugene Gife 1819-1890. Provinciaal bouwmeester te Antwerpen. Een studie van zijn kerkelijke bouwkunst, Rijksuniversiteit Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1980-1981, p. 260-283.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogboomsteenweg

Hoogboomsteenweg (Kapellen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.