erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jozef

bouwkundig element
ID
14062
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14062

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neogotische kerk van 1881-84 naar ontwerp van architect Eugeen Gife. Kerkhof aan zuidzijde met grafzerken vanaf het vierde kwart van de 19de eeuw.

Zuidnoord-georiënteerde kruisbasiliek met driebeukig schip van vier traveeën, transept van twee traveeën, koor van twee rechte traveeën en driezijdige sluiting en ondiepe zijkoren, respectievelijk voormalige doopkapel zuid en sacristie noord. Baksteenmetselwerk op dito plint rondom gemarkeerd door versneden steunberen. Afdekking met leien zadel- en schilddaken.

Aan noordzijde sterk vooruitgeschoven westtoren van vier geledingen aangegeven door kordons en ingesnoerde naaldspits; noordelijke en oostelijke polygonale traptoren; de overgang van toren naar schip wordt gevormd door een rechthoek naar de beuk toe opengewerkte ruimte van een halve travee. Spitsboogvormig hoofdportaal met colonetten en geprofileerde archivolt; hierboven spitsboognis met dezelfde gekoppelde ramen en rozet in de zwik; hogerop spitse nissen en galmgaten. Soortgelijke nevenportalen en roosvenster in de haaks geplaatste halve travee. De overige gevels met gekoppelde spitsboogvensters en rondvenster in de zwik, alle in eenvoudige bakstenen omlijsting; ovale bovenlichten.

Interieur: bepleisterd en beschilderd (1956); van de oorspronkelijke polychromie zijn nog twee figurengroepen bewaard in het koor. Spitsbogenarcades op zuilen met polygonale sokkel en bladkapiteel. Overkluizing met zesdelig kruisribgewelf op consoles; bakstenen gewelfvlakken. Zelfde overkluizing van de zijbeuken steunend op colonetten. Neogotisch meubilair uit bouwperiode naar ontwerp van architect Louis Gife, voornamelijk uitgevoerd door F. De Vriendt. Neogotische glasramen uit 1890-91, 1930-31 en circa 1950.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Terhagen, Sint-Jozef, dossiers 2, 3, 4, 5.
  • JANSSENS R., Eugene Gife 1819-1890. Provinciaal Bouwmeester te Antwerpen. Een studie van zijn kerkelijke bouwkunst, Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 1980-81, p. 320-342.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1985

Aanvullende informatie

Tegen de omheining van de Sint-Jozefkerk is een arduinen gedenksteen geplaatst (1963) met bronzen reliëf (symbool van oudstrijdersvereniging?). Naast het monument is de (verplaatste) gedenkplaat met de namen van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, ingewerkt in een bakstenen wand.
  • SCHAERLAECKEN R. & WUYTS W. (eds.) 2013: De Grote oorlog 1914-1918 van Reet, Rumst en Terhagen, Rumst, 227.
Auteurs : Van Severen, Elke
Datum: 01-06-2014

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Jozef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14062 (Geraadpleegd op 13-05-2021)