Vleeshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 1, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Vleeshuis

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vleeshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beschrijving

Nummer 1. Voormalig Vleeshuis. Heden Bureau van Toerisme en Stedelijke Bibliotheek.

Het oude Vleeshuis op de N.marktzijde werd in 1609 afgebroken. In 1615 bekostigde de kasselrij de bouw van het Vleeshuis op de O.marktzijde, op de rechter hoek bij de Ooststraat. Exponent van de laatrenaissance-architectuur te Veurne naar het iets oudere voorbeeld van het huidig Stadhuis: analoge renaissancepatronen voor vensters, doch meer uitgewerkt aediculaven ster met laat-renaissance ornamentiek. In 1861 omgebouwd tot schouwburg onder leiding van architect P. Croquison (Kortrijk). "Volledig" gerestaureerd circa 1895 onder leiding van architect J. Vinck (Veurne); voornamelijk met betrekking tot de geveltop aan Grote Marktzijde. Periode 1966-1968, restauratie- en veranderingswerken respectievelijk met betrekking tot bedaking en interieur onder leiding van architect S. Smis (Oostende).

Hoekgebouw van twee bouwlagen onder zadeldak (n ⊥ markt, leien). Verankerde baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor rolwerk. Voorgevel met in- en uitgezwenkte top van drie traveeën, en zijgevel in Ooststraat met lijstgevel van dertien traveeën, beide met geaccentueerde bekroning. Geveltop gemarkeerd door fraai aediculavenster met schelpvulling en uitgewerkt hoofdgestel voorzien van stadswapen onder gebogen frontonbekroning; mogelijke reconstructie van 1895 naar het oorspronkelijk patroon. Zijgevel afgelijnd met gootlijst op gegroefde kraagstenen van baksteen, onderbroken door drie dakvensters: sober aediculavenster met schelpvulling onder in- en uitgezwenkte top; borstwering met hartvormige bakstenen versiering. Voorts, houten kruis- en bolkozijnen verdiept in tudorboogomlijsting met geprofileerd beloop op afzaat voorzien van omlopende tandlijst op bovenverdieping; luiken en glas-in-lood. Tudorboogdeuren, in voorgevel geflankeerd door twee rechthoekige kozijnvensters verdiept in rondboogomlijsting. Links zijtrapgevel (Ooststraat). Veelzijdige schoorsteen met gegroefde pilastertjes. Volledig aangepast interieur.

  • PLETTINCK, L., Furnes illustré, Veurne (1898), pagina's 40-41.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.