erfgoedobject

Vleeshuis

bouwkundig element
ID
16686
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16686

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vleeshuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is aangeduid als beschermd monument Vleeshuis
    Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne
    Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995

Beschrijving

Voormalig Vleeshuis. Heden Bureau van Toerisme en Stedelijke Bibliotheek.

Het oude Vleeshuis op de noordelijke marktzijde werd in 1609 afgebroken. In 1615 bekostigde de kasselrij de bouw van het Vleeshuis op de oostelijke marktzijde, op de rechter hoek bij de Ooststraat. Exponent van de laatrenaissance-architectuur te Veurne naar het iets oudere voorbeeld van het huidig Stadhuis: analoge renaissancepatronen voor vensters, doch meer uitgewerkt aediculavenster met laat-renaissance ornamentiek. In 1861 omgebouwd tot schouwburg onder leiding van architect P. Croquison (Kortrijk). "Volledig" gerestaureerd circa 1895 onder leiding van architect J. Vinck (Veurne); voornamelijk met betrekking tot de geveltop aan Grote Marktzijde. Periode 1966-1968, restauratie- en veranderingswerken respectievelijk met betrekking tot bedaking en interieur onder leiding van architect S. Smis (Oostende).

Hoekgebouw van twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de markt, leien). Verankerde baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor rolwerk. Voorgevel met in- en uitgezwenkte top van drie traveeën, en zijgevel in Ooststraat met lijstgevel van dertien traveeën, beide met geaccentueerde bekroning. Geveltop gemarkeerd door fraai aediculavenster met schelpvulling en uitgewerkt hoofdgestel voorzien van stadswapen onder gebogen frontonbekroning; mogelijke reconstructie van 1895 naar het oorspronkelijk patroon. Zijgevel afgelijnd met gootlijst op gegroefde kraagstenen van baksteen, onderbroken door drie dakvensters: sober aediculavenster met schelpvulling onder in- en uitgezwenkte top; borstwering met hartvormige bakstenen versiering. Voorts, houten kruis- en bolkozijnen verdiept in tudorboogomlijsting met geprofileerd beloop op afzaat voorzien van omlopende tandlijst op bovenverdieping; luiken en glas in lood. Tudorboogdeuren, in voorgevel geflankeerd door twee rechthoekige kozijnvensters verdiept in rondboogomlijsting. Links zijtrapgevel (Ooststraat). Veelzijdige schoorsteen met gegroefde pilastertjes. Volledig aangepast interieur.

  • PLETTINCK, L., Furnes illustré, Veurne (1898), p. 40-41.

Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vleeshuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/16686 (Geraadpleegd op 19-06-2021)