Nationale Bank

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Noordstraat
Locatie Noordstraat 16-18, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bankgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Nationale Bank

Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Veurne

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummers 16-18. Bankgebouw op U-vormig grondplan in neo-Vlaamse-renaissancestijl met lokale inslag, gedateerd 1923 door middel van cartouche en gesigneerd architect C. Van Elslande (Veurne) in gevelsteen l. van poort. Voortuintje met hek tussen bakstenen pijlers, bekroond met leeuw en wapenschild op de hoeken. Rechthoekige vleugel met lijstgevel van drie traveeën geflankeerd door twee haakse hoekrisalieten met topgevel van respectievelijk één (linker) en vier traveeën (rechts); twee bouwlagen onder zadeldaken (leien). Ingebouwde huistoren in rechter hoek. Bakstenen gevels met verwerking van natuursteen voor sokkel, parementen en kruiskozijnen; sierankers.

Imitatieve interpretatie van de lokale renaissance-architectuur van het Stadhuis (1596-1617); voornamelijk van toepassing op dwarsvleugels met in- en uitgezwenkte top en huistoren. Ontleende elementen: rechter vleugel gemarkeerd door zogenaamde Brugse traveeën met geometrische baksteenversiering op borstwering en in boogvelden, aediculavenster met schelpvulling ter verfraaiing van geveltop, en kruiskozijnen; houten kruiskozijnen verdiept in rondboogomlijsting met versierd boogveld op bovenverdieping van linker poortvleugel; achtkantige huistoren met ingesnoerde spits onder peervormige bekroning (leien) en gelede uitkijk met rondboogvensters, naar analogie met Stadhuistoren. Eclectische omlijstingen met neobarokke inslag van rondbogige linker poort en rechter deur: banden van natuursteen waartussen florale siermotieven van baksteen, onder kroonlijst. Eclectische middenvleugel: getraliede kruiskozijnen met boogveld op begane grond; gekoppelde rondboogvensters afgewisseld met rondboognissen, en doorlopende afzaat op bovenverdieping.

  • S.A.V., nieuw archief, bundel B301-430, nummer 340.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noordstraat

Noordstraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.