erfgoedobject

Gist- en Spiritusfabrieken Bruggeman

bouwkundig element
ID: 18440   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18440

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nummer 37, 38. "Gist- en Spiritusfabrieken Bruggeman". Complex in nieuwe zakelijkheid gebouwd door architect J. Lippens (Gent) en onderneming Carnier (Brussel) (zie gevelsteen) in 1941, uitgebreid in 1946.

Het complex, gelegen langs de Langerbruggekaai en begrensd door de spoorlijn naar Zelzate omvat verschillende grote, losstaande gebouwen: rechts van de ingang de conciërgewoning met refter en garage, tegenover de ingang en verder achterin gelegen het fabrieksgebouw met burelen en graanalcoholstokerij, tenslotte links, aan de straatzijde gelegen de gistfabriek met laboratoria. De eerste twee gebouwen dateren van 1941, het laatste van 1946. Ze zijn opgetrokken uit gele baksteen van Nieuwpoort. Kubistische vormgeving met verspringende volumes en sterk asymmetrische opbouw; platte daken. Contrastwerking tussen de horizontaal gerichte partijen als refter, burelen en laboratoria (onder meer beklemtoond door horizontale vensterregisters met metalen raamverdeling en aflijnende betonnen banden) en de door hun functie bepaalde verticale bedrijfsgedeelten met smalle vensterbanden. Voornamelijk in de conciërgewoning is een duidelijke invloed van de Nederlandse architect W.M. Dudok waar te nemen (zie conciërgewoning van het Raadhuis van Hilversum).

  • Stadsarchief Gent, reeks G.12, 1941 - L.8, 1946- L.27.
  • DUBOIS M., Invloed van de architectuur van W.M. Dudok 1884-1974, Amsterdam, 1981, p. 40-42.
  • In en om de alambiek, jenever en alcoholstokerijen, catalogus tentoonstelling, Gent, 1981, o. 53-59.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gist- en Spiritusfabrieken Bruggeman [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18440 (Geraadpleegd op 08-08-2020)