Villa Setterman en Villa Snellaert

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Vlaamsekaai
Locatie Vlaamsekaai 88, 89, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Setterman en Villa Snellaert

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Eclectische huizenrij

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Volgens opschrift "Villa Setterman" en "Villa Snellaert". Eclectisch breedhuis bestaande uit twee onderkelderde gekoppelde enkelhuizen van ieder twee traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met steil zadeldak (leien met vorstkam) en twee kleine dakkapellen aan weerszijden van het centraal drieledig dakvenster. Volgens archiefstukken van 1894 naar ontwerp van architect J.G. Semey. Bak- en natuurstenen lijstgevel op souterrain in afgevlakte bossage en begrensd door met natuursteen gestreepte muurdammen op de hoeken. Venstertravee met drielichten in een licht verdiept natuurstenen spaarveld, met afgeronde bovenhoeken en bladwerkvulling in de zwikken, dubbele diamantkopvormige sluitstenen met afhangende rozet. Borstweringen van bovenvensters met ijzeren leuningen gevuld. Rondboogdeuren met getralied bovenlicht, natuurstenen tussendorpel op imposten, fraai bewaard houtwerk met kijkgat. Natuurstenen booglijst met sluitsteen waarop portretbuste voor een blinde omlijste oculus. Kleine rondboogvensters boven natuurstenen panelen met opschriften (borstwering verhoogde begane gronden en doorlopende fries): "Het verledene is de stem van het tegenwoordige", "Het verheft en verlicht dit door de herinnering", "Zij wijdden hun leven aan de opbeuring van het volk en de verheerlijking zijner taal". Nummer 89 met behouden houten kroonlijst op consoles. Dakvenster met gekoppelde rondboogvensters in de eerste geleding, tussenstijl in de vorm van een herm op uitgelengde kraagsteen. Fraai bewerkte natuurstenen vleugelstukken ondermeer met leeuwenkoppen. Tweede geleding met zolderluik, bovenste deel met blinde oculus en vroeger voorzien van driehoekig fronton met soits en ijzeren bekroning.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1894/B/47.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Vlaamsekaai

Vlaamsekaai (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.