erfgoedobject

Villa Setterman en Villa Snellaert

bouwkundig element
ID
18757
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18757

Juridische gevolgen

Beschrijving

Volgens opschrift "Villa Setterman" en "Villa Snellaert". Eclectisch breedhuis bestaande uit twee onderkelderde gekoppelde enkelhuizen van ieder twee traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met steil zadeldak (leien met vorstkam) en twee kleine dakkapellen aan weerszijden van het centraal drieledig dakvenster. Volgens archiefstukken van 1894 naar ontwerp van architect J.G. Semey. Bak- en natuurstenen lijstgevel op souterrain in afgevlakte bossage en begrensd door met natuursteen gestreepte muurdammen op de hoeken. Venstertravee met drielichten in een licht verdiept natuurstenen spaarveld, met afgeronde bovenhoeken en bladwerkvulling in de zwikken, dubbele diamantkopvormige sluitstenen met afhangende rozet. Borstweringen van bovenvensters met ijzeren leuningen gevuld. Rondboogdeuren met getralied bovenlicht, natuurstenen tussendorpel op imposten, fraai bewaard houtwerk met kijkgat. Natuurstenen booglijst met sluitsteen waarop portretbuste voor een blinde omlijste oculus. Kleine rondboogvensters boven natuurstenen panelen met opschriften (borstwering verhoogde begane gronden en doorlopende fries): "Het verledene is de stem van het tegenwoordige", "Het verheft en verlicht dit door de herinnering", "Zij wijdden hun leven aan de opbeuring van het volk en de verheerlijking zijner taal". Nummer 89 met behouden houten kroonlijst op consoles. Dakvenster met gekoppelde rondboogvensters in de eerste geleding, tussenstijl in de vorm van een herm op uitgelengde kraagsteen. Fraai bewerkte natuurstenen vleugelstukken onder meer met leeuwenkoppen. Tweede geleding met zolderluik, bovenste deel met blinde oculus en vroeger voorzien van driehoekig fronton met soits en ijzeren bekroning.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1894/B/47.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Villa Setterman en Villa Snellaert [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18757 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.