erfgoedobject

Herenhuis Hotel Dutry

bouwkundig element
ID
19152
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19152

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig zogenaamd "Hotel Dutry", thans deels rijksmuziekacademie en kunsthumaniora. Herenwoning ontstaan door samenvoeging van twee huizen welke volgens archiefstukken in 1754 voorzien werden van gevels in rococostijl. Gesitueerd naast het Gravensteen, eertijds palend aan het verdwenen Sint-Elooisbrugsken over de Plottersgracht die achter het herenhuis uitmondde in de Lieve.

Zeer ruim herenhuis op rechthoekige plattegrond met vrijstaande stallingen palend aan de Lieveoever; het gedeeltelijk verbouwde koetshuis staat thans door middel van een karakterloze en storende nieuwe bouw (derde kwart 20ste eeuw) in verbinding met het herenhuis. Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met mansardedaken (leien en Vlaamse pannen) met drie oeil-de-boeufs boven de zijgevel. Voorgevel van zeven traveeën met dakkapellen met driehoekig fronton op de hoeken; bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op hardstenen plint, gedateerd MDCCLIV op de fries van het bekronend hoofdgestel. Drie middentraveeën bekroond met driehoekig fronton op twee rocaillevormige consoles en geopend met vierlobbige omlijste oculus. Steekboogvensters omlijst met verticaal doorlopende platte banden. Merkwaardige hardstenen koetspoortomlijsting in rechtertravee: spiegelboogvormig met geblokt en geprofileerd beloop en gecantonneerd door pilastervormige zijstukken uitlopend op voluten en rustend op neuten; gevleugeld puttohoofdje als sluitsteen onder de gekorniste rechte kroonlijst; hoorn des overvloeds in de hoeken; accoladevormige tussendorpel. Vlak omlijste steekboogdeur links van de koetspoort. Verankerde en witgeschilderde zijgevel van elf traveeën en twee bouwlagen, derde tot vijfde travee boven begane grond vlak afgedekt tot terras. Zelfde vensteropeningen als voorgevel. Deurvenster in rechtertravee voorzien van gebogen balkon met smeedijzeren leuning, op rijkelijk met rocailles uitgewerkt kraagstuk. Hardstenen deuromlijsting in vierde travee daterend van de restauratie uit het begin van de 20ste eeuw. Achtergevel: bepleisterde lijstgevel van zeven traveeën met idem vensters en gevelbekroning met fronton als voorgevel. Achteraan in de geplaveide tuin, grotendeels tot garages verbouwde stallingen uit 18e eeuw, deels behouden bepleisterde lijstgevel met gedichte rondbogen onder geprofileerde booglijsten en midden een omlijste oculus.

Mobilair: Rijk en homogeen interieur in rococostijl met weinig aanpassingen. Drie eiken trappen met rocaillevormige trappaal; plafonds en schoorsteenmantels met fraai stucwerk in rococostijl, verscheidene kwaliteitsvolle marmeren schouwen; origineel behang geschilderd op doek in minstens twee salons behouden; voorts eiken deuren en lambrizeringen.

  • Stadsarchief Gent, reeks 535, bundel 72, nummer 16.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis Hotel Dutry [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19152 (Geraadpleegd op 26-01-2021)