Geografisch thema

Geldmunt (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

ID
2738
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2738

Beschrijving

De reeds behandelde straatkant van de Geldmunt vormt de westelijke begrenzing van de wijk Patershol. De bebouwing aan de kant van het Gravensteen vangt slechts halverwege de straat aan met een opvallend 18de-eeuws herenhuis, het zogenaamde "Hotel Dutry" dat paalt aan de overwelfde Plotters- of Leertouwersgracht en het verdwenen Sint-Elooisbrugsken. In het begin van de straat bleef een waterstraatje behouden dat leidt naar de Lieve die achter de Geldmunt vloeit. Voorts is de straatkant samengesteld uit 17de- en 18de-eeuwse woningen waarvan de meeste gevels in de loop van de 19de eeuw aangepast werden tot bepleisterde lijstgevels met eenvoudige stucversiering.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met achterhuis

 • Omvat
  Herenhuis Hotel Dutry

 • Omvat
  Oorlogsgedenkteken van de 3de wijk

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding

 • Is gerelateerd aan
  Geldmunt (middeleeuwse stadskern)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geldmunt (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling) [online] https://id.erfgoed.net/themas/2738 (Geraadpleegd op )