erfgoedobject

Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting

bouwkundig element
ID
19466
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19466

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting. Opgetrokken in 1851-1853 naar ontwerp van architect Louis Roelandt op een rechthoekig terrein in de zuidwesthoek van het zogenaamde Klein Begijnhof, namelijk op de daartoe rond 1850 onteigende tuin van de pastorie. Bouwwerk in neoromaanse stijl uit baksteen met verwerking van Ecaussinessteen voor plint, pilasters, deur- en vensteromlijstingen, lijsten en gevelornamenten. Voorgevel aan de zuidkant uitziend op het driehoekige pleintje gevormd door de zij-uitsprong in de Lange Violettestraat: brede tuitgevel met drie traveeën en één bouwlaag, op een hoge plint met geprofileerde afschuining; brede hoekpilasters en een geveltop afgelijnd door een hardstenen kroonlijst; topstuk met opschrift SPQG. Gesloten eerste horizontale geleding verlicht door twee kleine omlijste rondboogvensters, tweede geleding door rondboogvormige tweelichten in geprofileerde omlijsting met middenin een kleine oculus. Markerende centrale rondboogpoort met brede geprofileerde booglijst op imposten, onder meer geschraagd door driekwartzuilen; voorts ingeschreven in een rechthoekige omlijsting die in de zwikken versierd is met in medaillons ingeschreven gesculpteerde paardenkoppen. Geschilderde ijzeren deurvleugels met geajoureerde motieven en imitatiemaaswerk; rondboogvormig bovenlicht met half verheven voorstelling van een man die twee steigerende paarden ment voor een met ruitmotieven opgevulde achtergrond, gesigneerd en deels onleesbaar gedateerd op een banderol onderaan P. De Vigne-Quyo 1853(?) of 1855. Boven de poort bevindt zich een heden gecementeerd paneel en een geschilderd opschrift "Rijbaan Adjudant Van Vletingen". Geveltop midden geopend met een ronde, van maaswerk voorziene oculus ingeschreven in een octogonale ster. Voorts versierd met twee gesculpteerde schilden met drie wapens.

Linkerzijgevel: lijstgevel van tien traveeën met zelfde plint, begrenzing en aflijning als voor de voorgevel. Verticaal geritmeerde dunne pilasters die een onversierde fries dragen boven een overhoekse tandlijst. Hoog geplaatste rondboogvormige drielichten met geometrisch maaswerk en in natuurstenen omlijsting met golvende druiplijst aanzettend op consoles. Identieke hoektravee met rondboogdeur onder de omlopende geprofileerde plintlijst; rond bovenlicht in een achtpuntige stervormige omlijsting.

Rechthoekige binnenruimte afgedekt met een zadeldak geschraagd door gietijzeren dakgebinte met spanten die aanzetten op de begane grond en geajoureerde versieringen tussen de schoren.


Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nb Noord-Oost, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Tegen de zijgevel gedenkteken ter ere van de slachtoffers van beide Wereldoorlogen opgericht door de dekenij van de Lange Violettestraat en aanpalende straten, samen met de wijkafdeling van de NSB. Het bestaat uit een granieten paneel tussen bronzen zijpanelen. Boven dit geheel werd een houten driehoekig fronton aangebracht. In de onderste hoeken bevinden zich de signaturen van "ARCH. E. DE NIL" en "RIGELLE". 

  • DEPESTEL S. 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19466 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.