Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Rijbaan Adjudant Van Vletingen
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Lange Violettestraat
Locatie Lange Violettestraat 277A, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1994.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Voormalige Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting. Opgetrokken in 1851-1853 naar ontwerp van architect Louis Roelandt op een rechthoekig terrein in de zuidwesthoek van het zogenaamde Klein Begijnhof, namelijk op de daartoe rond 1850 onteigende tuin van de pastorie. Bouwwerk in neoromaanse stijl uit baksteen met verwerking van Ecaussinessteen voor plint, pilasters, deur- en vensteromlijstingen, lijsten en gevelornamenten. Voorgevel aan de zuidkant uitziend op het driehoekige pleintje gevormd door de zij-uitsprong in de Lange Violettestraat: brede tuitgevel met drie traveeën en één bouwlaag, op een hoge plint met geprofileerde afschuining; brede hoekpilasters en een geveltop afgelijnd door een hardstenen kroonlijst; topstuk met opschrift SPQG. Gesloten eerste horizontale geleding verlicht door twee kleine omlijste rondboogvensters, tweede geleding door rondboogvormige tweelichten in geprofileerde omlijsting met middenin een kleine oculus. Markerende centrale rondboogpoort met brede geprofileerde booglijst op imposten, onder meer geschraagd door driekwartzuilen; voorts ingeschreven in een rechthoekige omlijsting die in de zwikken versierd is met in medaillons ingeschreven gesculpteerde paardenkoppen. Geschilderde ijzeren deurvleugels met geajoureerde motieven en imitatiemaaswerk; rondboogvormig bovenlicht met half verheven voorstelling van een man die twee steigerende paarden ment voor een met ruitmotieven opgevulde achtergrond, gesigneerd en deels onleesbaar gedateerd op een banderol onderaan P. De Vigne-Quyo 1853(?) of 1855. Boven de poort bevindt zich een heden gecementeerd paneel en een geschilderd opschrift "Rijbaan Adjudant Van Vletingen". Geveltop midden geopend met een ronde, van maaswerk voorziene oculus ingeschreven in een octogonale ster. Voorts versierd met twee gesculpteerde schilden met drie wapens.

Linkerzijgevel: lijstgevel van tien traveeën met zelfde plint, begrenzing en aflijning als voor de voorgevel. Verticaal geritmeerde dunne pilasters die een onversierde fries dragen boven een overhoekse tandlijst. Hoog geplaatste rondboogvormige drielichten met geometrisch maaswerk en in natuurstenen omlijsting met golvende druiplijst aanzettend op consoles. Identieke hoektravee met rondboogdeur onder de omlopende geprofileerde plintlijst; rond bovenlicht in een achtpuntige stervormige omlijsting.

Rechthoekige binnenruimte afgedekt met een zadeldak geschraagd door gietijzeren dakgebinte met spanten die aanzetten op de begane grond en geajoureerde versieringen tussen de schoren.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Aanvullende informatie

Tegen de gevel gedenkteken ter ere van de slachteroffers van beide Wereldoorlogen opgericht door de dekenij van de Lange Violettestraat en aanpalende straten, samen met de wijkafdeling van de NSB. Het bestaat uit een granieten paneel tussen bronzen zijpanelen. Boven dit geheel werd een houten driehoekig fronton aangebracht.

  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.

Depestel, Sarah (01-01-2013 )

Relaties

maakt deel uit van Lange Violettestraat

Lange Violettestraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.