erfgoedobject

Muurresten rondom het begijnhof

bouwkundig element
ID
200397
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200397

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Begijnhof: muurresten
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Muurresten rondom het begijnhof
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnhof
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof: franje
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Het begijnhof te Sint-Truiden werd opgericht op een terrein dat in 1265 door de abdij ter beschikking werd gesteld van de mulieres religiosae. Het perceel is vrij uitgestrekt en gunstig gelegen aan de Cicindriabeek. De bebouwing is geconcentreerd in de zuidelijke hoek van het perceel, de zone die zich het dichtst bij de stad bevindt. Het noordwestelijk en noordoostelijk deel bleef onder de begijnen onbebouwd, alsook de stroken langsheen de huidige Speelhoflaan en Schurhoven, zodat een soort buffer rond de bewoningskern werd gevormd. De onbebouwde terreinen werden gebruikt als tuinen, boomgaard en bleekweide. Bovenop de ommuring was deze structuur een garantie voor het isolement van de gemeenschap.

De muurgedeelten aan noordoostelijke en noordwestelijke zijde van het begijnhofterrein bleven relatief intact bewaard. In het noordoosten is de muur eenvoudig in baksteen opgetrokken (onder meer met een rondboognis aan de binnenzijde) op de perceelsgrens, in het noordwesten volgt ze het tracé van de Cicindriabeek die intra muros stroomt en extra muros door het voetpad naar Melveren wordt gevolgd; ook in het noordwestelijke deel is de muur in baksteen, maar hij wordt aan de buitenzijde voor een flink stuk door steunberen ondersteund.

 • Historisch fotomateriaal bewaard in het Stadsarchief Sint-Truiden
 • Voorprimitieve kadastergegevens bewaard in Hasselt
 • Dossiers en foto’s in het archief AML-Limburg

Bron: Beschermingdossier DL002393
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Begijnhof


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Muurresten rondom het begijnhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200397 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.