erfgoedobject

Restanten van de marine kustbatterij Ramien

bouwkundig element
ID: 200824   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200824

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op het gebied ten oosten van de IJzermonding en rond de vuurtoren was reeds in 1942 een batterij gelegen, volgens een schets van het verzet. Vanaf februari 1943 installeerden de Duitsers de marine kustbatterij Ramien op deze site. Aanvankelijk stonden de kanonnen op open beddingen, maar een jaar later begon men aan de bouw van geschutskazematten, dewelke werden opgeleverd in mei 1944. De geschutsbunkers werden korts na de oorlog afgebroken. De bunkers voor de andere functies van de batterij bleven tot op heden bewaard omdat ze op militair domein lagen. Momenteel zijn dit er nog zeven. Uit de aanwezige types kunnen we afleiden dat dit geen Regelbauten zijn van het jaar 1943 en later, maar vroege marine ontwerpen. Ze werden nog nergens anders aangetroffen. (op twee modellen (4 en 5) na). Een uitzonderling op de onbekende Regelbauten vormt de unieke keukenbunker, Regelbau 645. Dit type werd vanaf het eerste kwartaal van 1943 gebouwd. Het is ook de enige bunker van de site met muren van 2 m dik. De garage diende voor het mobiele fornuis. Achter de garage was de voorraadkamer. De grootste bunker is een Regelbau. Dit type vonden wij nog eens terug ten noorden van Boulogne. Het is een manschappenbunker met grote kamers voor de soldaten en kleinere voor de officieren en onder-officieren. Een kleinere manschappenbunker ligt net achter de keukenbunker en heeft twee troepenkamers. Een derde manschappenbunker ligt rechts van de keukenbunker. Deze is volledig ingegraven en heeft een kamer voor tien soldaten en een kamer voor een officier of twee onderofficieren. De munitie werd vermoedelijk opgeslagen in een bunker met één lokaal. Puin doet vermoeden dat er hier nog een tweede bunker met munitie ontploft is. Het feit dat er nog twee WC-bunkers staan toont aan dat het een dichtbevolkt steunpunt was. Bovendien bewijzen de keukenbunker en de twee wc bunkers dat de Kriegsmarine meer aandacht aan hun kustbatterijen besteedde dan de landmacht (das Heer) Om de site te vervolledigen vindt men hier ook nog twee loopgravenstelsels met schuttersposities en een Tobruk.


Bron     : Beschermingsdossier: DW000594
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Restanten van de marine kustbatterij Ramien [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200824 (Geraadpleegd op 10-04-2020)