Handelspand In den Beyaerd

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Zeelstraat
Locatie Zeelstraat 2, Leuven (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Handelspand In den Beyaerd

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oude Markt en onmiddellijke omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-11-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Opschrift 'In den Beyaert'; handelspand dat in 1921 naar ontwerp van de gebroeders Vanderstraeten werd gebouwd als een breedhuis van drie bouwlagen onder een mansardedak, met een klokgevel in ruw gekapte zandkalksteen en blauwe hardsteen.

Typerend zijn de spiegelboogvormige puiomlijsting met bloemmotieven in de zwikken, de haast gevelbrede licht gebogen erkers met drielichten in de bovenbouw, en de geveltop met inzwenkende voluten en pseudo-boogfronton. Voorts Frans balkon met smeedijzeren balustrade in de tweede bouwlaag, en horizontale geleding door cordonvormige lekdrempels en waterlijsten.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80495 (bouwvergunning 09.09.1921).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Datum tekst: 2009

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zeelstraat

Zeelstraat (Leuven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.