erfgoedobject

Oude Markt en omgeving

bouwkundig geheel
ID: 306596   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306596

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Oude Markt met aangrenzende straatjes vormt een typisch stadsbeeld van het naoorlogse Leuven: een zeer homogeen, pittoresk-decoratief geheel van winkelpanden en burgerwoningen in zogenaamde wederopbouwstijl.

Ondanks de sterke individuele verschillen, niet alleen qua kavelbreedte maar ook qua uitzicht, ontstond een grote stilistische eenheid ontleend aan een op renaissance- en barokelementen geïnspireerd eclecticisme. Typerend voor de individuele panden is een sterk picturale gevelbehandeling, een plastische, rijk gevarieerde ornamentiek en een zeer verzorgde detaillering.

De wederopbouw van het stadscentrum van Leuven, in casu de Oude Markt is illustratief voor het architecturaal en stedenbouwkundig denken van na de Eerste Wereldoorlog. Dit werd sterk bepaald door een prestigepolitiek vanwege de stad - Leuven moest mooier dan ooit uit haar as verrijzen - en een door de oorlog sterk aangewakkerd nationalisme. De wederopbouw werd eveneens een commemoratieve functie toebedeeld gelet op de strenge verplichting aan iedere woning een gedenkplaat aan te brengen.

De fraaie arduinen pomp (1856) aan de zijde van de Kortestraat, de enige die de oorlog overleefde, vormt één van de zes nog bewaarde openbare pompen in de binnenstad.

De Oude Markt is een sterk gesloten plein met grote homogeniteit waarbij de smalle dwarsstraatjes nog sterk aan de middeleeuwse toestand appelleren. Het pleinkarakter van de Oude Markt wordt ondersteund en gedragen door de smalle, sterk hellende straatjes die het plein ontsluiten. Ruimtelijk-visueel en formeel zijn ze in belangrijke mate mee bepalend voor het stadsgezicht van de Oude Markt, waarin ze dan ook werden opgenomen.


Bron     : Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DB000081, Oude Markt en onmiddellijke omgeving (PAESMANS G. 1994).
Auteurs :  Paesmans, Greta
Datum  : 1994


Relaties

 • Is deel van
  Leuven
  Leuven (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kiekenstraat 4 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis A la gerbe d'or / In den gulden schoof
  Kortestraat 11 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van A. Stevens
  Zeelstraat 10 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuizen in Wederopbouwstijl
  Naamsestraat 4 (Leuven)

 • Omvat
  Handelshuis naar ontwerp van G. Decock
  Zeelstraat 12 (Leuven)

 • Omvat
  Handelshuis naar ontwerp van gebroeders Jotthier
  Zeelstraat 14 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand
  Zeelstraat 1 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand In den Beyaerd
  Zeelstraat 2 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand in wederopbouwstijl
  Naamsestraat 12 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand in wederopbouwstijl
  Naamsestraat 18 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand met woonst
  Krakenstraat 12 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van A. Mommaels
  Zeelstraat 4 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van Goethals
  Zeelstraat 6 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand van 1915
  Krakenstraat 11 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand van 1922
  Parijsstraat 25 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand van 1922
  Krakenstraat 9 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand, 1921 gedateerd
  Parijsstraat 35, 35A (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis met Zeelstraat
  Naamsestraat 20 (Leuven)

 • Omvat
  Oude Markt
  Oude Markt (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Krakenstraat 6 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning naar ontwerp van A. Stevens
  Zeelstraat 8 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning naar ontwerp van de gebroeders Jotthier
  Krakenstraat 13 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning naar ontwerp van M. Forton
  Krakenstraat 8 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning van 1923
  Krakenstraat 10 (Leuven)

 • Omvat
  Twee gelijkaardige handelspanden
  Parijsstraat 31, 33 (Leuven)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Parijsstraat 27 (Leuven)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Oude Markt en omgeving [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306596 (Geraadpleegd op 16-09-2019)