erfgoedobject

Stadswoningen

bouwkundig element
ID
206718
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206718

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Ensemble van twee identieke rijhuizen en een afgeschuind hoekpand met de Nerviërsstraat, drie bouwlagen hoog onder zadelbedaking, met gevels in zogenaamde wederopbouwstijl getypeerd door het kleurrijke contrast van de baksteen, witte natuursteen en blauwe hardsteen.

Nummers 22 en 24 werden naar ontwerp van architect A. Devos in 1920 opgetrokken met classicerende opstanden gemarkeerd door gevelhoge pilasters die de bredere venstertravee begrenzen en doorlopende cordons en muurbanden als horizontale belijning, verder door de geprofileerde booglijsten boven de getoogde bovenvensters, de met schijfmotieven en voluten versierde sluitstenen, het panelendecor al dan niet met diamantkoppen, en het gegroefde entablement boven de rechthoekige benedenvensters. Behouden kroonlijst met modillons en consoles bij nummer 24, vernieuwd evenals een later toegevoegd dakvenster bij nummer 22.

Nummer 26: In 1921 opgetrokken wederopbouwpand dat door de Leuvense architect Georges Sterckx (1883-1940) werd ontworpen als een hoekhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een rood pannen zadeldak, met een éénlaagse aanbouw en tuinmuur aan de Nerviërsstraat. Vaag renaissancistisch geïnspireerde lisenengevel, opgetrokken in rode baksteen, witte natuursteen en blauwe hardsteen, en opengewerkt door middel van korfbogige vitrines op de begane grond, steekboogvormige vensters in de eerste en rondboogvensters in de tweede bouwlaag. Kenmerkende horizontale geleding door de hardstenen plint, sierbanden, geprononceerde lekdrempels op consoles, aflijnende bogenfriezen en de houten kroonlijst op modillons en consoles. Beeldbepalende afgeschuinde hoektravee, op de begane grond voorzien van een parement in zandhoudende kalksteen, met rechthoekige deur onder rondbogig bovenlicht, wederopbouwsteen en datumsteen met opschrift '1921' onder de kroonlijst.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, inventarisarchief, J.P. Minckelersstraat 22-26.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, (bouwvergunning 15.03.1920).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206718 (Geraadpleegd op )