Villa Eylenbosch

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Schepdaal
Straat Ninoofsesteenweg
Locatie Ninoofsesteenweg 782, Dilbeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Dilbeek (geografische herinventarisatie: 22-03-2010 - 01-07-2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Eylenbosch

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eclectische villa van 1919, hoger gelegen op de hoek tussen de IJsbergstraat en de Ninoofsesteenweg, in een grote omringende tuin met koetshuis ten zuiden. Geuzebrouwer Ambroise Emile Eylenbosch (1861-1949) liet deze villa optrekken tegenover zijn brouwerij aan de overzijde van de Ijsbergstraat.

Onderkelderde baksteenbouw met verhoogde begane grond op breukstenen sokkel. Twee tot drie bouwlagen onder complexe kunstleien bedaking, dikwijls afgewolfde uiteinden. Grosso modo rechthoekige plattegrond, echter gevarieerde volumewerking door schuingeplaatste hoekerkers ten noordoosten en noordwesten (zicht op de Ninoofsesteenweg) en de loggia met torenvormige uitwerking als inkompartij. Verwerking van gele geglazuurde bakstenen voor muurbanden en sommige omlijstingen, evenals gebruik van blauwe hardsteen en similisteen voor elementen zoals sluitstenen, consoles, lekdrempels,…

De voorgevel (westgevel), uitkijkend op de tuin, kent centraal een torenvormige uitwerking van de inkomtravee, met onderaan inkomportaal afgewerkt met gele geglazuurde baksteen. De vierkante toren telt drie geledingen en wordt bekroond door een tentdak met metalen windvaan. In de grotendeels blinde zuidgevel is centraal een erker uitgebouwd, op het gelijkvloers en de eerste verdieping vijfzijdig onder half tentdak, op de tweede verdieping rechthoekig. De erker is uitgewerkt als tuitgevel met overhoeks geplaatste hardstenen pinakels. Rechts van de erker een veranda.

De noordgevel wordt gekarakteriseerd door de twee erkervormig uitgewerkte hoeken. De noordwestelijke hoek is een overhoeks geplaatste rechthoekige erker van twee bouwlagen met een bekroning in blauwe hardsteen voorzien van (pseudo)kantelen. Op de eerste verdieping licht overkragende erker die rust op strekse bogen op imposten. De noordoostelijke hoek bestaat uit een overhoeks geplaatste vijfzijdige erker van twee bouwlagen onder half tentdak, de erker loopt wat de derde bouwlaag betreft vlak verder en wordt bekroond door een trapgevel met zwaar aandoende pinakels.

Voornamelijk rechthoekige vensters, op het gelijkvloers soms getoogd, rechthoekige deur, overal met bewaard schrijnwerk. Ingewerkte houten en PVC rolluiken op het gelijkvloers. De gevels worden bekroond met een overkragende houten kroonlijst op dito modillons.

Ten zuiden van de villa éénlaags bakstenen koetshuis onder kunstleien zadeldak, door de gebruikte materialen (baksteen en speklagen in gele baksteen) aansluitend bij de woning.

Grote omringende tuin met aan de Ninoofsesteenweg en de IIsbergstraat kasseistenen keermuur. De woning is aan de IJsbergstraat toegankelijk via een toegang met trappen doorheen de keermuur en langs de oprit. De oorspronkelijke randbeplanting is grotendeels verloren door de aanleg van de IJsbergstraat (oorspronkelijk veldweg) en de verbreding van de Ninoofsesteenweg in de jaren 1960. Resten van de oorspronkelijke beplanting zijn vooral bewaard op de helling tussen de woning en de steenweg (gewone esdoorn, Noorse esdoorn, witte en rode paardenkastanje en bruine beuk).

  • DENEEF R. & WIJNANT J. 2005: Dilbeek (Schepdaal): Villa Eylenbosch, In: DENEEF R. red. Historische tuinen en parken van Vlaanderen, Inventaris Vlaams-Brabant, Pajottenland - zuidwesten van Vlaams Brabant, M&L Cahier 11, Brussel, 97.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2012

Relaties

maakt deel uit van Tuin van de villa Eylenbosch

Ninoofsesteenweg 782 (Dilbeek)

is gerelateerd aan Brouwerij Eylenbosch

Ninoofsesteenweg 774-778, Plankenstraat zonder nummer, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.