Beeldentuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Koekelare
Straat Sint Maartensplein
Locatie Sint Maartensplein zonder nummer, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Beeldentuin

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Brouwerswoning Christiaen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1981.

Beschrijving

Zogenaamde "Tuin van de hoop" (1996), opgenomen in het beschermd dorpsgezicht (omgeving van het brouwershuis) bij K.B. van 23/10/1981. Deze ruime tuin is gelegen achter de voormalige brouwershuizen (nr. 19 - het huidige gemeentehuis - en nr. 17), de brouwerij en het Fransmansmuseum (nr. 15 B). De benaming "Tuin van de hoop" verwijst enerzijds naar de seizoensarbeiders die hun kinderen hoop op een betere toekomst bezorgden (relatie met het Fransmansmuseum in de brouwerij) en anderzijds naar koning Boudewijn (1930-1993) aan wie de tuin een eerbetoon is.

De tuin maakt deel uit van het gemeentelijke "Motepark" tussen het Sint-Maartensplein en de Ichtegemstraat (sportcentrum en -terreinen). De familie Christiaen pacht reeds sinds 1881 het park- en bosdomein achter de brouwerswoningen en de brouwerij. Maurice Christiaen, rentmeester van Arenberg sinds 1916, koopt in 1921 dit domein achter zijn woning aan. In 1973 koopt de gemeente het bedreigde domein aan (voor een uitgebreidere geschiedenis van het park, siermotte in het gemeentelijke "Motepark"").

In de toegankelijke tuin met weide en parkgedeelte zijn een aantal kunstwerken opgesteld. De ruimte tussen het Millenniumgebouw, het Fransmansmuseum en de "Tuin van de hoop" is uitgewerkt als een driehoekige gekiezelde ruimte, afgesloten door een suggestie van een zuilengaanderij.

Kunstwerk zogenaamd "De Equinox" (dag en nacht) of de zonnewijzer, door kunstenaar Renaat Ramon (Brugge), gelegen bij de vijver in de weide. Het kunstwerk toont de zon en de maan in een abstracte vorm.

Het kunstwerk zogenaamd "De Gekwelde Vrouw" door Michel Janssens (Ninove) verwijst naar de Käthe Kollwitz-toren in de brouwerij (nr. 15 B).

Kunstwerk van glaskunstenaar Wouter Bolangier (Aalst). Biertanks als verwijzing naar de brouwerij. Thema is hoop, zie "Tuin van de hoop". Band met begrafenis koning Boudewijn I. De drie tanks symboliseren de onderverdeling binnen de Belgische bevolking. Een eerste tank symboliseert de bemiddelde burger, een tweede tank symboliseert de kansarme of de dompelaar, een derde tank symboliseert de vluchteling of de migrant. In iedere tank is een smal venster aangebracht, een kijkgat en een raam op de omgevende wereld. In elke tank is een identiek manshoog glazen beeld op een sokkel geplaatst, met een kroontje.

Een vierde kunstwerk zogenaamd "Des éclats de vielles tempêtes" is ontworpen door Eddy Walrave (studeerde in Koksijde en Gent). Verwerkt blauwe hardsteen tot kunstwerken.

  • Dorpswandeling in Koekelare. Het groene hart van het Houtland (gemeentebestuur).
  • HOLVOET W., LOOTENS J., Leven en werken in een gemeente om van te houden: Koekelare, Koekelare, 1998, p. 91-93.
  • Informatie over kunstwerken, gemeentebestuur Koekelare.
  • Informatieve tekst voor gidsen, gemeentebestuur Koekelare.
  • SEYS R., Koekelare, gisteren en op de drempel van morgen. Een verzameling foto's, prentkaarten en tekeningen, met beknopte historische en andere toelichtingen, Sint-Niklaas, 1987, p. 105 (iconografie, luchtfoto van het parkdomein).

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Maartensplein

Sint Maartensplein (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.