Gemeentehuis van Loppem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Dorp
Locatie Dorp 1, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Loppem

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Loppem

Deze bescherming is geldig sinds 17-05-1999.

Beknopte karakterisering

Typologiegemeentehuizen
Dateringinterbellum

Beschrijving

Gemeentehuis van Loppem, tegenwoordig ook bibliotheekfiliaal. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht, de dorpskom van Loppem, beschermd bij M.B. van 17/05/1999.

Opgetrokken in 1939 op de plaats van enkele oude huisjes. Vóór 1939 waren de diensten van het gemeentehuis gevestigd in de herberg "Het Gemeentehuis" (Dorp 8). Sedert de fusie met de gemeente Zedelgem in 1977 met beperkte dienstverlening. Het gemeentehuis wordt in 1999 gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouw achteraan ten behoeve van de bibliotheek.

Halfvrijstaand en beeldbepalend volume met witbepleisterde muren onder schilddak (mechanische pannen). Brede inkompartij met voorgeplaatst portaal, bekleed met grijze imitatienatuursteen. Rondboogingang met vleugeldeuren en geflankeerd door kleine, rechthoekige, betraliede vensters. Boven de ingang opschrift "GEMEENTEHUIS" en wapenschild van Loppem. Bovenzijde van de inkompartij uitgewerkt als balkon onder betonnen luifel en met balustrade, twee vlaggenmasten. Rechts een bijkomende rondboogingang. Rechthoekige vensters met nieuwe raamindeling.

Links van het gemeentehuis een plantsoen met zitbanken en fietsenstalling

  • ARCHIEF RUIMTE EN ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, W/01580.
  • BONDUEL L., Het Zedelgem, Veldegem, Loppem en Aartrijke van toen. Een verzameling foto's en prentbriefkaarten aangevuld met beknopte historische gegevens, Brugge, 1983, p. 87.
  • RAMON A., LEROY P.J. (ed.), Gebouwen en wegen: enkele belangrijke realisaties, in LEROY P.J., Vier maal een is vijf. Terugblik op 25 jaar fusiegemeente Zedelgem, Zedelgem, 2003, p. 84.
  • VERVENNE A., Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, 1976, p. 131.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorp

Dorp (Zedelgem)

maakt deel uit van Dorpskom Loppem

Beukenweg, Dorp, Rijselsestraat, Stationsstraat (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.