Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Loppem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-05-1999 tot heden

ID
12542
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12542

Besluiten

Geografisch pakket Loppem
definitieve beschermingsbesluiten: 17-05-1999  ID: 3424

Beschrijving

De dorpskom van Loppem is beschermd als dorpsgezicht. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De dorpskom van Loppem is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

sociaal-culturele waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een vrij gaaf bewaarde dorpskern. De vermelde waarde van deze dorpskern wordt onder meer bepaald door de volgende te behouden elementen:
De typerende ligging in de voormalige straatbocht van de Stationsstraat en aan het kruispunt van vermelde straat met de Rijselsestraat, welke teruggaat op de historisch belangrijke Rysselschen heerwech.
De aanleg grosso modo teruggaand op de 18de-eeuwse situatie, vastgelegd op de Ferrrariskaart (1770-1778) en met als typische componenten: het centraal gelegen georienteerd bedehuis, -oorspronkelijk met omringend kerkhof, thans vervangen door grasperk-, en de alleenstaande pastorie ten zuiden ervan; de vrij gesloten kerkomtrek ten westen en ten oosten.
De eenvoudige, doch vrij gaaf bewaarde, voornamelijk 19de-eeuwse dorpsbebouwing voornamelijk bestaande uit breedhuizen van één à twee bouwlagen onder zadeldaken.
De groene zone ten westen van de dorpskern gevormd door het sterk verbouwde kasteel ter Mote gelegen midden Engels landschapspark uit het midden van de 19de eeuw, en naar oorsprong teruggaand op de middeleeuwse site Goed te Boonem.

sociaal-culturele waarde

sociaal-culturele waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een vrij gaaf bewaarde dorpskern. De vermelde waarde van deze dorpskern wordt onder meer bepaald door de volgende te behouden elementen:
De typerende ligging in de voormalige straatbocht van de Stationsstraat en aan het kruispunt van vermelde straat met de Rijselsestraat, welke teruggaat op de historisch belangrijke Rysselschen heerwech.
De aanleg grosso modo teruggaand op de 18de-eeuwse situatie, vastgelegd op de Ferrrariskaart (1770-1778) en met als typische componenten: het centraal gelegen georienteerd bedehuis, -oorspronkelijk met omringend kerkhof, thans vervangen door grasperk-, en de alleenstaande pastorie ten zuiden ervan; de vrij gesloten kerkomtrek ten westen en ten oosten.
De eenvoudige, doch vrij gaaf bewaarde, voornamelijk 19de-eeuwse dorpsbebouwing voornamelijk bestaande uit breedhuizen van één à twee bouwlagen onder zadeldaken.
De groene zone ten westen van de dorpskern gevormd door het sterk verbouwde kasteel ter Mote gelegen midden Engels landschapspark uit het midden van de 19de eeuw, en naar oorsprong teruggaand op de middeleeuwse site Goed te Boonem.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Loppem

Beukenweg, Dorp, Rijselsestraat, Stationsstraat (Zedelgem)
De dorpskom van Loppem wordt gekarakteriseerd door de parochiekerk, de pastorie, de rotsenpartij met ijskelder en de spiegelvijver bij het goed ter Mote. Verder bestaat Loppem voornamelijk uit eenvoudige 19de-eeuwse dorpsbebouwing.

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoning

Dorp 13 (Zedelgem)
Lage, alleenstaande arbeiderswoning schuin tegenover het portaal van de Sint-Martinuskerk. Gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht, de dorpskom van Loppem. Wellicht daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Begraafplaats van Loppem

Dorp zonder nummer (Zedelgem)
Begraafplaats van Loppem gedeeltelijk ingeplant op de pastorietuin en de tuin van het kasteel "ter Mote". Aangelegd tussen 1948 en 1952 en uitgebreid in 1996 ten koste van de pastorietuin. Gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht, de dorpskom van Loppem.


Burgerhuis

Rijselsestraat 2 (Zedelgem)
Opgetrokken circa 1900 door Emiel Blomme. Dwarshuis met historiserende trapgevel in oranje, verankerde (sierankers) baksteen boven een blauwhardstenen (gecementeerd aan de zijgevel) plint en onder zadeldak (mechanische pannen).


Dorpswoning

Dorp 14 (Zedelgem)
Vrijstaand diephuis, gelegen tegenover het portaal van de Sint-Martinuskerk. Gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht, de dorpskom van Loppem. Wellicht daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Dorpswoning

Rijselsestraat 11 (Zedelgem)
Halfvrijstaande woning van twee bouwlagen, wellicht van circa 1900. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht, de dorpskom van Loppem.


Gemeentehuis van Loppem

Dorp 1 (Zedelgem)
Gemeentehuis van Loppem, tegenwoordig ook bibliotheekfiliaal. Gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht, de dorpskom van Loppem.


Herberg

Dorp 10 (Zedelgem)
Voormalige herberg "De Rode Leeuw" en "A l'Université", zie uithangbord. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht, de dorpskom van Loppem.


Herberg De Zwaan

Dorp 3-4, 5 (Zedelgem)
Voormalige herberg "De Zwaan", later gemeentehuis, wagenmakerij en bakkerij thans restaurant Bisart en verzekeringskantoor. Gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht, de dorpskom van Loppem.


Herberg en smidse Sint-Elooi

Dorp 11, 11A (Zedelgem)
Thans café "St-Elooi" en kaasspeciaalzaak "D'Oude Smisse". Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht, de dorpskom van Loppem.


Herberg Sint-Maarten

Dorp 8 (Zedelgem)
Opgetrokken tussen 1866 en 1875 als herberg "Het Gemeentehuis" door Albert Lippens, herbergier van "De Zwaan". De nieuwe herberg heeft op de begane grond een overbouwde inrijpoort en een gelagzaal, op de verdieping een ruime kamer dienst doend als gemeentebureel en raadszaal.


Kasteeldomein ter Mote

Beukenweg 10, Stationsstraat 3 (Zedelgem)
De kern van het landhuis ter Mote dateert uit 1841 (mogelijk ouder). Het kasteel wordt omgeven door een landschapspark met spiegelvijver, ijskelder, grottencomplex en tuinpaviljoen.


Oorlogsgedenkteken

Dorp zonder nummer (Zedelgem)
Oorlogsgedenkteken, ingewerkt in de kerkhofmuur, voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Zedelgem)
Parochiekerk Sint-Martinus, beschermd als monument bij M.B. van 17/05/1999, en met omringend grasplein.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Dorp 12 (Zedelgem)
Pastorie met ommuurde tuin bij de Sint-Martinuskerk. Vrijstaand volume met beeldbepalende ligging ten zuiden van de kerk en met voorliggend grasveld. Daterend uit 1757 en verhoogd in 1857.


Wit Huis en bijhorende hoeve

Rijselsestraat 13 (Zedelgem)
Voormalig landhuis zogenaamd "Wit Huis". Gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht, de dorpskom van Loppem, beschermd bij M.B. van 17/05/1999. De bijhorende hoeve rechts ervan is niet opgenomen in het dorpsgezicht.