erfgoedobject

Convent Ten Durpe

bouwkundig element
ID
21209
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21209

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Convent ten Durpe", later zogenaamd "Convent Sint Begga". Thans Stedelijk Instituut voor Lager Secundair Onderwijs.

Twee gelijklopende huizen met links in omheiningsmuur arduinen steekboogpoortje in rococodeuromlijsting met schelpvormige sluitsteen, uit midden 18de eeuw. Volgens bouwaanvraag oorspronkelijk bekroond met nis met kroonlijst en geflankeerd door voluten.

Trapgevel (10 trappen + topstuk) van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), daterend van 1617, doch voorzien van jaarankers 1721, verwijzend naar gevelaanpassingen. Verankerde baksteenbouw met kleurig gebruik van zandsteen voor hoek- en negblokken en ontlastingsbogen. Rechthoekige vensters, voormalige kruiskozijnen (?), met geprofileerde dagkanten, in geveltop, twee vensters en omlijste oculus met afhangende voluten. Rechts eenvoudige rechthoekige deur, vermoedelijk een latere aanpassing. Links zijgevel van zes traveeën, middentraveeën uitlopend op getrapt dakvenster. Achtertuitgevel met muurvlechtingen.

Trapgevel (10 treden + topstuk) op hoek met Mathias Gesweinstraat. Gelijkaardige gevel van drie traveeën, door middel van muurankers gedateerd 1667. In geveltop kruiskozijn gecantonneerd door twee kleinere vensters; eveneens topoculus. Zijgevel van twee traveeën met twee aanleunende bijbouwen onder gelijklopende zadeldaken (pannen). Lijstgevel van vier traveeën: deurtravee verhoogd met getrapt dakvenster met kruiskozijn. Gekoppelde - zijpuntgevels, rechts met muurvlechtingen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Begijnhof Sint-Elisabeth

  • Is deel van
    Sophie Van Akenstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Convent Ten Durpe [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21209 (Geraadpleegd op )