Convent Ten Durpe

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Convent Ste. Begga
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sophie Van Akenstraat, Mathias Gesweinstraat
Locatie Sophie Van Akenstraat 3, 3A-E, Mathias Gesweinstraat 1A-D, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Convent ten Durpe

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Sint-Elisabethbegijnhof: poort Convent Ten Durpe
gelegen te Sophie Van Akenstraat 3 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 21-12-1994.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1956.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Convent ten Durpe", later zogenaamd "Convent Sint Begga". Thans Stedelijk Instituut voor Lager Secundair Onderwijs.

Twee gelijklopende huizen met links in omheiningsmuur arduinen steekboogpoortje in rococodeuromlijsting met schelpvormige sluitsteen, uit midden 18de eeuw. Volgens bouwaanvraag oorspronkelijk bekroond met nis met kroonlijst en geflankeerd door voluten.

Trapgevel (10 trappen + topstuk) van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), daterend van 1617, doch voorzien van jaarankers 1721, verwijzend naar gevelaanpassingen. Verankerde baksteenbouw met kleurig gebruik van zandsteen voor hoek- en negblokken en ontlastingsbogen. Rechthoekige vensters, voormalige kruiskozijnen (?), met geprofileerde dagkanten, in geveltop, twee vensters en omlijste oculus met afhangende voluten. Rechts eenvoudige rechthoekige deur, vermoedelijk een latere aanpassing. Links zijgevel van zes traveeën, middentraveeën uitlopend op getrapt dakvenster. Achtertuitgevel met muurvlechtingen.

Trapgevel (10 treden + topstuk) op hoek met Mathias Gesweinstraat. Gelijkaardige gevel van drie traveeën, door middel van muurankers gedateerd 1667. In geveltop kruiskozijn gecantonneerd door twee kleinere vensters; eveneens topoculus. Zijgevel van twee traveeën met twee aanleunende bijbouwen onder gelijklopende zadeldaken (pannen). Lijstgevel van vier traveeën: deurtravee verhoogd met getrapt dakvenster met kruiskozijn. Gekoppelde - zijpuntgevels, rechts met muurvlechtingen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sophie Van Akenstraat

Sophie Van Akenstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.