Oorlogsgedenkteken van de 6e wijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Emilius Seghersplein
Locatie Emilius Seghersplein 25, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oorlogsgedenkteken van de 6e wijk

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rondom het toegangspoortje naar de tuin van nummer 25 bevindt zich een monument dat aanvankelijk werd opgericht ter ere van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog en later werd uitgebreid met een deel voor Tweede Wereldoorlog (ingehuldigd op 12 september 1954). De buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van de Nationale Strijdersbond (NSB) financierden het. Men herdenkt de gesneuvelden uit de Gentse 6de wijk, zowel soldaten, opgeëisten, politieke gevangenen, burgerlijke slachtoffers, vermisten als gefusilleerden.

Beide monumenten zijn symmetrisch aangebracht ten opzichte van de tuindeur. De deur wordt geflankeerd door blauwe hardstenen pijlers met cannelures, bekroond door een naar beneden toe verjongend kapiteel. Hierop ligt een latei, die op haar beurt twee gecanneleerde pijlers ondersteunt, afgedekt door een latei. In het op die manier omsloten veld bevindt zich een paneel in blauwe hardsteen waarop te lezen staat 'ZIJ STIERVEN / OP DAT WIJ / ZOUDEN LEVEN'. Bovenop de bovenste latei bevindt zich een laagreliëf in blauwe hardsteen, het stelt een liggende leeuw voor. Tussen zijn kop en poten knelt hij een schild waarop 'EENDRACHT / MAAKT / MACHT', de Belgische leus, staat.

Aan weerszijden van deze deur bevindt zich een groot paneel in blauwe hardsteen, bekroond door een mijterbogige lijst. Het linkerpaneel is dit met de gesneuvelden van WO I, het rechter met die van WO II. Centraal bovenaan bevindt zich telkens een bronzen laagreliëf, waarop ongeveer dezelfde tekening, maar dan in spiegelbeeld voorkomt. In een rondboog ziet men een vrouwenbuste in profiel, het hoofd bedekt met een sluier en slechts in een licht gewaad gekleed, buigt zij het hoofd. Ze kijkt naar de soldatenhelm (een Belgische, met leeuwtje) die ze tegen haar borst aandrukt. Eronder zijn rozen gedrapeerd. Haar andere arm hangt buiten de bronzen boog, over de hardsteen heen. Hierin houdt ze een krans van laurierbladeren vast, die het wapenschild van Gent omsluit. De kledij van de linkerdame is iets strakker en hier ziet men naast rozen ook andere bloemen onder de soldatenhelm. Er werd dus niet louter een mal gebruikt om deze bronzen te maken, de kunstenaar van het tweede monument heeft getracht zijn eigen hand in het werk te leggen. Enkel het rechterbrons is gesigneerd (H. Van Den Bossche). Het linkerreliëf is aangebracht nadat de namen in de steen zijn uitgekapt (sommige letters zitten eronder en zijn hierdoor niet meer zichtbaar).

Onder deze panelen werden bloembakken gemetseld met breukstenen en Belgische blauwe hardsteen als sokkel en afdekking. Bovenaan de tuinmuur waartegen deze monumenten werden geplaatst, werden ter hoogte van het midden van de panelen lantaarns opgehangen. Aan de buitenzijden van het monument werden in deze muur ook ijzeren houders voor vlaggenmasten gemetseld.

  • Stadsarchief Gent, Fototheek Straatmeubilair, negatiefnummer 394 (opnamedatum: februari 1979).

Bron: Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.

Auteurs: Depestel, Sarah

Datum tekst: 2009

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.