Monument Michael Lustig

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Lindenlei
Locatie Lindenlei zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Monument Michael Lustig

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als monument Coupure en Leie

Deze bescherming is geldig sinds 05-11-2013.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringvanaf 1975
Betrokken personen
Tags Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Op 8 mei 1998 schonk de joodse gemeenschap dit gedenkteken aan de stad Gent (mits minimale bijdrage in de kosten). Het bevindt zich in het parkje naast de Leie. Men herdenkt er de joodse rabbijn Michael Lustig en de Gentse slachtoffers van de holocaust.

De kunstenaar, Daniel Dutrieux, koos hier voor de opstelling van een aantal elementen, die samen het gedenkteken vormen. Centraal ligt een tegelvloer in zwarte graniet uit Zimbabwe in de vorm van de schaduw van een boom, op het uiteinde van de stam van deze schaduwboom werd een echte boom, namelijk een hemelboom (ailanthus altissima), geplant. Op de tegelvloer ligt een roodkoperen tol van 2m diameter op haar zij. Het Atelier d'Art produceerde haar. In de vloer werden lijnen aangebracht die suggereren dat ze door het draaien van de tol veroorzaakt werden. Op het uiteinde van de tegelvloer achter de tol werd nog een davidsster afgebeeld.

Daarnaast zijn er nog 3 Belgische blauwe hardstenen kubussen opgesteld in het verlengde van de schaduwboom. Op de kubus het dichtste bij de boom ligt een granieten afdekplaat, waarin bovenaan een Hebreeuwse tekst gebeiteld werd, die eronder in vertaling als volgt luidt : "DAAROM WEEN IK, / UIT MIJN OGEN STROMEN / TRANEN . . . / KLAAGLIEDEREN 1:16". Op de vier zijden van de kubus werden bovenaan smalle stalen naamplaten bevestigd. Op het centrale paneel leest men bovenaan : "MONUMENT MICHAEL LUSTIG / TER NAGEDACHTENIS VAN / DE GENTSE SLACHTOFFERS VAN DE HOLOCAUST".

Michael Lustig werd op een steenworp hiervandaan gedeporteerd. De 'dreidel', Jiddisch voor tol, is een populair speelgoed tijdens de Joodse feestdag Hanukkah.

  • Monumentenzorg Gent, dossier 'ingehuldigde beelden en gedenkplaten', 1998.

Bron: Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.

Auteurs: Depestel, Sarah

Datum tekst: 2009

Relaties

maakt deel uit van Coupure en omgeving

Albert Baertsoenkaai, Bijlokekaai, Bijlokestraat, Bijlokevest, Brioolstraat, Contributiestraat, Coupure,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lindenlei

Lindenlei (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.