erfgoedobject

Twee burgerhuizen ontworpen door Victor Horta

bouwkundig element
ID: 21281   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21281

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee enkelhuizen van samen zes traveeën met drie bouwlagen en zadeldak, opgetrokken naar ontwerp van Victor Horta in samenwerking met beeldhouwer Leroy en schilder De Witte, gedateerd en gesigneerd op terracottareliëf 1885. Dit vroege werk van Horta is gemarkeerd door de nog sterk neoclassicistisch gebonden opvattingen inzake ordonnantie, symmetrie en plastische behandeling van de kordons, misschien in de hand gewerkt door de voormalige empirehuizen op deze plaats die naar ontwerp van hem werden vervangen door het huidige gebouw.

Bakstenen lijstgevel boven afgeschuinde plint met keldergaten. Getoogde benedenvensters en deur; rondboogvensters erboven. Geaccentueerde bel-etage door terracottabas-reliëfs op borstwering, boogomlijsting van vensters rustend op imposten en sierankers in de zwikken. Vensters van de bovenste verdieping eveneens met booglijst en met lekdrempel op consooltjes. Ver uitstekende kroonlijst op modillons.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

  • Is deel van
    Coupure en omgeving

  • Is deel van
    Twaalfkameren

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Twee burgerhuizen ontworpen door Victor Horta [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21281 (Geraadpleegd op 06-06-2020)